Insändare

Pär Andersson: Fel prioritering att bygga höga hus i fina gamla Lasarettsparken

Simrishamns kommun har länge hävdat att nybyggnation ska ske med respekt för historien och det som redan finns. Unika kulturmiljöer ska bevaras. Det är bra.
Simrishamn • Publicerad 13 januari 2022 • Uppdaterad 28 februari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lasarettsparken Simrishamn. Protester mot nybyggnation.
Lasarettsparken Simrishamn. Protester mot nybyggnation.Foto: Peter Carlsson

Att skydda natur- och kulturvärden är att skydda och utveckla just det som attraherar besökare och inflyttare till Österlen. Varför gör då kommunen tvärtom på flera ställen i Simrishamn?

Är det ”nybyggnation med varsamhet och omsorg” när Simrishamnsbostäder AB verkar planera för ett tolvvåningshus i Bruksområdet som en ”signaturbyggnad”?

Eller att kommunen planerar sälja Lasarettsparken vid havet, för byggnation av 140 lägenheter fördelade på fem femvåningshus, bara ett stenkast från Simrishamns gamla stadskärna med dess unika bebyggelse och miljö?

Det var inte heller prov på nybyggnation med varsamhet och omsorg när Simrishamnsbostäder tidigare ville uppföra flera femvåningshus i Östra Planteringen vid Suckarnas gång 2018. Granne med kyrkogården och den låga bebyggelsen i gamla stan. Detta stoppades av Simrishamns medborgare.

Vid åtminstone tre tidigare tillfällen har kommunen försökt exploatera och bebygga gamla Lasarettsparken. Simrishamnarna protesterade då och byggplanerna stoppades i sista minuten av kloka politiker. Eller så har länsstyrelsen gett kommunen bakläxa och stoppat planerna.

Politiker borde istället agera utifrån kommunens välgjorda översiktsplan. Bevara kulturmiljön och förstör inte Simrishamns attraktivitet genom höga hus.

Det finns många goda exempel på nybyggnation med varsamhet och omsorg i vår stad och kommun. Det går att expandera Simrishamn utan att man vare sig måste bygga högt eller exploatera våra parker.

Simrishamn borde bevara alla tätortens grönytor. När man väl sålt och bebyggt en grönyta, så är den förlorad för alltid.

I jämförelse med andra liknande städer har Simrishamn idag relativt liten grönyta. Kommunen borde, som några av våra grannkommuner gjort, behålla och utveckla de grönytor som finns kvar, istället för att exempelvis asfaltera och bebygga Lasarettsparken.

På samma tema kan man fråga sig om det är klokt att så okänsligt förtäta bebyggelsen, och bygga Simrishamns högsta hus uppe på Bruksområdet, som Simrishamnsbostäder nu vill göra.

Förstör inte det som gör Simrishamn till en dynamisk och attraktiv framtidsstad med stolt historia.

Det är positivt att man bland medborgare, tjänstemän och politiker nu börjar ifrågasätta den pågående främmande stadsutvecklingen – vi har alla ett demokratiskt ansvar för kommande generationer.

Det är dags att tänka om, tänka nytt och göra rätt.

Pär Andersson, Simrishamn