Annons
Insändare

Paula Nilsson, Per-Olof Lind och Håkan Damm: Tråkigt med politisk pajkastning om näringslivsrankingen

Att Ystad tappade i Svenskt näringslivs rankning där 107 företag svarade tar vi i treklövern på största allvar och det är tråkigt att man gör politisk pajkastning av detta resultat. (Kevin Rasmussens, Karin Voltaires och Roger Jönssons inlägg i YA 22 september ”Styrets passivitet förödande för Ystads företagsklimat”.
Ystad • Publicerad 26 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mörkare moln tornar upp sig över Ystads näringslivsklimat. Tråkigt att det ska behöva bli politisk pajkastning efter detta, skriver Paula Nilsson, Per-Olof LInd och Håkan Damm.
Mörkare moln tornar upp sig över Ystads näringslivsklimat. Tråkigt att det ska behöva bli politisk pajkastning efter detta, skriver Paula Nilsson, Per-Olof LInd och Håkan Damm.Foto: Peter Hellemarck

Vi tror knappast att leta syndabockar och peka finger åt det som näringslivet vill hitta i detta nu leder framåt eller är något som ökar förtroendet för oss i politiken.

Utan vi tror istället att de vill ha en gemensam kraftsamling utifrån hur vi arbetar med företagsfrågor och tillväxt i hela kommunen och inte bara på näringslivskontoret.

Annons

Därför vill vi också komma i gång med ett näringslivsråd snarast, vilket vi även tar beslut om i kommunstyrelsen i nästa vecka.

Det verkar dock inte vara något som Socialdemokraterna prioriterar utan i stället för att skyndsamt komma i gång med förbättringsarbetet vill ni istället återremittera ärendet vilket ytterligare kommer att ta tid, vilket knappast gynnar företagarna.

Rådet kommer att företrädas av olika branscher, och inte endast av enskilda företag som oppositionen vill påskina.

I kommunen behöver vi inte endast ge god och snabb service till våra företag utan även till våra medborgare.

Principen är att företag och medborgare ska ha en väg in till kommunen ska hela tiden utvecklas och förbättras och därför ser vi nu över möjligheten att etablera ett servicekontor dit man kan vända sig. Där ska du få hjälp med det du behöver på ett och samma ställe. Detta tror vi i treklövern kommer att underlätta för en god och snabb service.

Hjärtat i Ystad, som var ett initiativ från treklövern, arbetar framgångsrikt med olika åtgärder för att göra Ystads kärna attraktivare. Just nu fokuseras på områdena trygghet, utformning, utbud och tillsammans.

Butiker, restauranger, fastighetsägare, intresseorganisationer och kommun samverkar för att nå målen och det är tillsammans vi kan verka för ett gott och välmående näringsliv.

Vi har även i våra övergripande mål som det första och primära mål att, Ystads kommun har ett gott företagsklimat som ger förutsättningar för tillväxt och hög grad av egen försörjning.

Detta mål arbetas det nu med i samtliga förvaltningar och nämnder och kommer att genomsyra hela kommunens verksamhet.

Det görs redan mycket för att förbättra näringslivsklimatet och där vi ännu inte sett resultat. Det tar tid att vända skutan – men arbetet är definitivt påbörjat!

Annons

Paula Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Per-Olof Lind (L)

Håkan Damm (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons