Insändare

Peggy Dicksdotter Hermansson: Dags för Simrishamns politiker att veta hut!

I januari tog socialnämnden med Ingela Bröndel (m), Berit Olsson (s) och Anita Svensson (c) i spetsen, beslutet att lägga ner samtliga dagcentraler och dagverksamheter i kommunen, och kvar ska endast finnas dagverksamhet för kognitiv svikt.
Simrishamn • Publicerad 24 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hela salen på dagcentralen Rosenborg i Gärsnäs var full av gäster, anhöriga och personal, när politikerna Ingela Bröndel (M), Anita Svensson (C) och Berit Olsson (S) skulle förklara och svara på frågor om stängningen av den öppna dagcentralsverksamheten i höst.
Hela salen på dagcentralen Rosenborg i Gärsnäs var full av gäster, anhöriga och personal, när politikerna Ingela Bröndel (M), Anita Svensson (C) och Berit Olsson (S) skulle förklara och svara på frågor om stängningen av den öppna dagcentralsverksamheten i höst.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Beslut av den digniteten ska enligt kommunallagen tas i kommunfullmäktig. Men istället för att agera, sitter politiken likt de fyra aporna som vare sig ser, hör, pratar eller gör nåt alls, tysta i kommunens stora sandlåda och bygger sandslott – som dock förr eller senare kommer att rasa.

Ingela Bröndels gäng tog dessutom beslut i mars, att helt regelvidrigt ta öronmärkt statsbidrag som ska gå till att bryta ensamhet och säkerställa god vård och omsorg av äldre, till att betala två års kvarstående hyra för tomma lokaler i Gärsnäs.

Och att sedan maffialikt beskriva transaktionerna på 3 201 635 kronor, i protokollet som ”omorganisation” för en god vård och omsorg – förefaller inte heller störa övriga politikers sandslottsbyggande.

Ja det ska ju sägas att centerns starke man Carl-Göran Svensson, beskriver i text på sociala medier, att mina insändare är ”gravt orättvisa”. Men i övrigt sitter politiken tysta och fullt sysselsatta med sitt sandslott.

Vidare kan utomstående helt förståeligt fråga sig – men oppositionen då? Ja i Simrishamn har Socialdemokraterna helt missuppfattat sin roll som oppositionsparti, att i en demokrati granska och kritisera, samt formulera politiska alternativ. Här agerar sossarna nickedocka.

De är så upprymda i sandslottsbyggandet, att man bortser helt från kärnvärden som välfärd, demokrati och värnandet av den enskilde personens välmående och värdighet. Istället är man fullt delaktig med att ta regelvidriga beslut, nonchalera grundlagen och fiffla med statliga medel.

Och beslutet är redan verkställt. Sedan mars i år, beviljas inte längre äldre med funktionsvariation, stroke, oro eller ångest, något bistånd i Simrishamns kommun för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra – som Socialtjänstlagen säger.

De äldre är, genom politikers å ena sidan maktfullkomlighet och å andra sidan tafatthet, hänvisade att sitta isolerade hemma. Jag citerar den gamle moderaten Anders Björck och säger: Vet hut!

Peggy Dicksdotter Hermansson, fil.mag.