Annons
Insändare

Pelle Undén: Varför försvann det billigaste och trevligaste alternativet?

För några år sedan fick vi en informationsfolder från Trafikverket om en förstudie som kortfattat beskrev kommande projekt för att bygga cykelväg mellan Hammar och Skillinge.
Österlen • Publicerad 7 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nuvarande cykelväg slutar strax före Hammars by och på samma vis precis söder om Skillinge. I stället för att fortsätta bygga längs landsvägen skulle man kunna knyta ihop olika mindre vägar och stigar till en cykelled, menar Pelle Unden.
Nuvarande cykelväg slutar strax före Hammars by och på samma vis precis söder om Skillinge. I stället för att fortsätta bygga längs landsvägen skulle man kunna knyta ihop olika mindre vägar och stigar till en cykelled, menar Pelle Unden.Foto: Sprisse Nilsson

Foldern beskrev tre förprojekterade sträckningsförslag:

· I direkt anslutning till Kustvägen på dess norra sida.

Annons

· I direkt anslutning till Kustvägen på dess södra sida.

· Bygga ihop nu befintliga cykel- och gångvägar mellan Hammar och Skillinge med nya cykelvägar däremellan utmed Kustvägens södra sida.

I informationsfoldern presenterades det sista alternativet som klart billigast att realisera.

Efter en tid stod några gubbar med en borrmaskin på vår tomt utmed vägen. Det visade sig att de genomförde provborrningar utmed sträckan för den tänkta cykelvägen på både norra och södra sidan om vägen.

På fråga om de skulle provborra även efter den befintliga gång- och cykelvägen enligt tredje alternativet blev svaret nej. Den hade de inte hört talas om.

Under tiden debattens vågor gick höga om vägens placering på norra eller södra sidan fick vi besked från Trafikverket att träd skulle sågas ner för att ge plats åt vägen på norra sidan om Kustvägen. Sedan följde för vår del en rätt bisarr mail-diskussion med dem om träd som skulle planteras, och var, för att ersätta det som sågats ner! Men det är en annan historia.

Kontentan av ovanstående, precis som flera insändarskribenter har påpekat, är att Trafikverket alltså själva föreslagit att binda ihop alla de redan befintliga cykelvägarna i terrängen genom att anlägga nya cykelvägsstumpar däremellan utmed Kustvägens södra sida. Det tredje förslaget skulle också bespara en del fastighetsägare utmed vägen från att mer eller mindre få in cykelvägen i vardagsrummet.

I informationsfolder nummer två och därefter från Trafikverket finns inte det tredje förslaget med. Det har heller aldrig kommit fram varför det försvann vad jag vet.

Vart tog det för cyklisterna trevligaste och enligt Trafikverkets billigaste förslaget vägen?

Tyvärr har jag inte foldern kvar, men som allt annat inom det offentliga både tokigt och klokt, finns den väl i deras arkiv.

Pelle Undén, Norrekås

Annons
Annons
Annons
Annons