Annons
Insändare

Per-Olof Lind: Kollektiv bestraffning av alla stugägare är ingen bra idé

2014 förhandlade kommunen och Villägareföreningen i Sandskogen fram ett nytt arrendeavtal för stugorna i Sandskogen. Drygt 90 procent av arrendatorerna är medlemmar i föreningen.
Ystad • Publicerad 5 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I protokollet från denna förhandling finns också en utfästelse från kommunen som både Kent Mårtensson (oppositionsråd) och Kristina Bendz (kommunalråd) stod bakom. Den innebär att man ska försöka hitta en lösning som gör det möjligt att utöka komplementbyggnadens storlek från 10 till 15 kvadratmeter.

För oss i Treklövern är det viktigt att hålla ingångna överenskommelser. Därför har vi drivit på för att lösa frågan. Tillsammans med Villaägareföreningen och förvaltningen har vi hittat en lösning om ett tilläggsavtal till arrendeavtalet som ger den som vill möjlighet att ha en komplementbyggnad på 15 kvadratmeter. Villkoren för detta är att

Annons

· endast en komplementbyggnad är tillåten

· Den ska, som idag, ligga inom arrendetomten som är 6 m från huvudbyggnadens fasadliv

· Den ska godkännas av grannar vars arrendeställe ligger närmare än 4,5 meter från komplementbyggnaden.

· Frivilligt om man vill ha ett tilläggsavtal

Vi är mycket angelägna om att värna om allmänhetens rätt att använda Sandskogen som rekreationsområde och detta område påverkas alltså inte eftersom komplementbyggnaden, oavsett om den är 10 kvadratmeter eller 15 kvadratmeter, ska ligga inom befintlig arrendetomt. Således tas inte större ytor av de bebyggda delarna av Sandskogen i anspråk än de som redan idag disponeras.

Nu vill oppositionen, inklusive Göran Göransson, försena och förhala frågan genom att kräva en fysisk inventering av alla arrendeställen i Sandskogen innan man eventuellt kan tänka sig att säga ja till tilläggsavtalet. En inventering som kommer att ta mycket lång tid och innebära höga kostnader.

Det innebär att alla de som sköter sig och håller sig till reglerna blir lidande för att ett fåtal inte gör det. Den typen av ”kollektiva bestraffningar” är Treklövern absolut emot. Det är dessutom en mycket dålig användning kommunens resurser.

Treklövern anser absolut att uppföljning av att reglerna följs är viktigt. Vi har därför för avsikt att se över rutinerna för uppföljning av alla kommunens arrendekontrakt.

Treklövern tycker att tilläggsavtalet är en mycket bra lösning, som fortsatt ser till att allmänheten har tillgång till Sandskogen i lika stor omfattning som i dagsläget. Vi är glada att vi nu efter åtta år kan leva upp till de utfästelser som gjorts.

Per-Olof Lind (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons