Annons
Insändare

Per-Olof Lind: Ystads skolor ska alltid vara bland de bästa

Treklövern och Sverigedemokraterna är överens om att Ystads kommuns skolor ska vara topp fem i Skåne. Detta förpliktigar och ska bli verklighet under mandatperioden.
Ystad • Publicerad 7 juli 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Barnen trivs på Källan, men neddragningarna gör att lärarna till slut sliter ut sig”, säger skyddsombudet och läraren Malin Nordenfelt.
”Barnen trivs på Källan, men neddragningarna gör att lärarna till slut sliter ut sig”, säger skyddsombudet och läraren Malin Nordenfelt.Foto: Julia Runfors

Utgångsläget är tufft med en besparing under innevarande år på grund av snabbt och kraftigt stigande räntor, inflation och pensionskostnader.

Som ordförande i barn- och utbildningsnämnden tar jag ansvar för kommunens budget i den ekonomiska situationen men inser också att våra målsättningar för skolan och de utmaningar vi kan se kräver satsningar inte neddragningar framöver.

Annons

Samtidigt vill jag säga till alla föräldrar och barn att Ystads kommuns skolor är bra. Vi har goda skolresultat och andelen behöriga lärare ligger på en hög nivå. Lärare och rektorer med flera ska ha ett stort och varmt tack för att de gör ett mycket bra arbete med tillgängliga resurser. Det ska vi vara stolta över.

Men vi ska inte nöja oss med det. Situationen på Källan har varit i fokus under våren och jag följer den noggrant. Jag förstår och känner personalens frustration och önskan om snabba lösningar.

Som politiker sitter jag dock inte inne med de konkreta lösningarna. De förslagen måste komma från skolan och förvaltningen. Sedan kan vi i politiken ta ställning till förslagen och om det behövs skjuta till de resurser som krävs.

Förvaltning, skolledning och personal arbetar just nu med detta och jag förutsätter att alla deltar på ett konstruktivt sätt så att vi tillsammans kan hitta lösningar.

Vi får dock inte glömma bort att situationen är besvärlig även i andra skolor. Ökade behov hos barnen samtidigt som ekonomin kräver återhållsamhet innebär att vi i politiken måste inse att skolan behöver prioriteras med mer resurser inte mindre.

Skolan och utbildningen är prioriterad av styret och vår absoluta ambition är att ge lärare, rektorer samt förskolorna och skolornas övriga personal goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

På alla nivåer måste vi hjälpas åt att vända utvecklingen och, på de sätt vi var och en kan, påverka utvecklingen i positiv riktning. Jag är beredd att ta mitt ansvar i detta och ska jobba för att vi steg för steg ska se en positiv utveckling mot målet. Det är att ge barn och unga den bästa starten i livet.

Per-Olof Lind (L), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons