Annons
Insändare

Per Turesson: Simrishamn fortsätter tjäna den danska foderindustrin

Simrishamn fortsätter som landningshamn för sill och skarpsill åt den danska foderindustrin. Det har en politisk majoritet bestämt.
Simrishamn • Publicerad 14 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Landningen av fisk i Simrishamn pågår oavbrutet
Landningen av fisk i Simrishamn pågår oavbrutetFoto: Per Turesson

FÖRHALNINGEN

Frågan kom upp sedan jag i slutet av augusti förra året ställt ett Simrishamnsförslag om stopp för landningarna i kommunens hamn.Därefter tog det nästan två månader innan kommunen accepterade att lägga ut förslaget för omröstning.

Annons

Först vägrade enhetschef Tobias Garsén att göra det, uppenbarligen efter att ha konsulterat hamnchef Fredrik von Segebaden.

Hamnchefen hävdade helt felaktigt, att det var Transportstyrelsen, och inte kommunen, som hade myndighet att besluta i frågan. Som enda stöd för sin uppfattning hänvisade han till ett fullständigt irrelevant beslut från Transportstyrelsen, som handlade om ett ukrainskt fartyg vilket undergått hamnstatskontroll i rumänsk hamn.

Detta klargjorde jag givetvis för Tobias Garsén, men inget tyder på att han gjorde någon självständig bedömning i sakfrågan. I stället fortsatte han bara att, ända fram till den 20 oktober, upprepa hamnchefens felaktiga uppgifter. Då hade jag och Garsén haft en omfattande mejlväxling i nästan två månader utan att komma någonvart.

PUBLICERINGEN

Den 24 oktober ringde jag upp samhällsbyggnadschef Åsa Simonsson och berättade om det limbo frågan hamnat i. Hon beslöt då omgående att mitt förslag skulle läggas ut på kommunens hemsida. Så skedde också.

Mitt förslag marknadsförde jag främst på Facebook, dels i lokala grupper och dels i fiskeinriktade. Även på Marint centrums sida publicerades förslaget, men direkt därefter stängdes jag av.

Förslaget fick ett stort stöd, långt större än något annat Simrishamnsförslag. När två månader gått hade hela 281 personer röstat för det på kommunens hemsida.

NÄMNDEN

Den 15 december sammanträdde samhällsplaneringsnämnden och beslutade i ärendet, trots att åtta dagar återstod av den tid förslaget låg ute.

I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnden upprepas den felaktiga uppgiften om Transportstyrelsen. Vidare bifogas det miljötillstånd länsstyrelsen 2009 beviljade hamnen, ett digert dokument utan relevans i sammanhanget.

Annons

Detta ofullständiga beslutsunderlag fick Mats Sundbeck (V) att yrka på återremiss, vilket dock avslogs. Därefter avslogs själva Simrishamnsförslaget.

Motivering: ”Idag finns ingen lagstiftning som kan förbjuda lossning av fisk i Simrishamns hamn. Juridiskt kan man icke stoppa enskilda näringsutövare för att bedriva sin verksamhet så länge de följer lagen.” Någon hänvisning till lag eller annat regelverk lämnades dock inte.

Påpekas bör, att mitt förslag gick ut på att hamnen, med bland annat dess kajer, inte skulle upplåtas åt industrifiskets landningar. Det var alltså inte alls frågan om att något fartyg skulle förbjudas att anlöpa hamnen.

Nämndens beslut togs den 15 december. Dock låg mitt förslag av oklar anledning kvar på hemsidan, och fortsatte att samla röster, till och med den 23 december.

INTERPELLATIONEN

I januari ställer Sundbeck i kommunfullmäktige en interpellation med tre frågor till samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson. Syftet är återigen att få fram fakta om grunderna för nämndens avslagsbeslut.

Den centrala frågan är, vilket juridiskt stöd Svensson anser att det finns för att kommunen inte ska ha rådighet över lastning och lossning i hamnen.

ADVOKATEN

För att få reda på vad Carl-Göran Svensson menar med sin, och nämndens, juridiska motivering vänder sig förvaltningen till en advokat, vars svar han nu använder sig av.

Advokatens svar är inte entydigt ja eller nej.

Annons

Simrishamn är, påpekar hon, en av de hamnar som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) utsett till landningshamn. ”Det talar för att det efterfrågade förbudet inte kan föreskrivas av kommunen.”

Men, noterar jag, HaV:s föreskrifter tvingar inte Simrishamn att acceptera landningar. Däremot tvingar de fiskefartyg att endast landa sina fångster i någon av de många utsedda hamnarna, enbart i Skåne hela sex stycken.

Advokaten konstaterar, att hamnväsendet är en till största delen oreglerad kommunal angelägenhet, men finner ingen speciallagstiftning som går att tillämpa i detta fall.

Sammanfattningsvis väcker mitt förslag ”flera grundläggande rättsliga frågor, som vi inte behandlat närmare i detta svar men som skulle behöva utredas och övervägas noga…”, det vill säga att om kommunen vill införa landningsstopp så bör man utreda frågan ytterligare.

Kort sagt: Advokaten ger inget rakt och uttömmande svar på om mitt förslag är juridiskt hållbart - eller om nämnden har rätt eller fel i sin motivering.

DEBATTEN

Däremot levererar advokaten vad Carl-Göran Svensson anser sig behöva för att slutgiltigt försöka sänka mitt förslag: En faktura på 65 000 kronor plus moms.

Något eget skriftligt svar på interpellationen lämnar han inte, utan bara advokatens utlåtande.

Inte heller diskuterar han oklarheterna i advokatens svar, utan tolkar det bara ensidigt så, att kommunen inte råder över frågan. Och då anser han sig heller inte behöva svara på Mats Sundbecks övriga frågor.

Någon ytterligare utredning, som advokaten föreslår, vill Carl-Göran Svensson inte ha. En sådan skulle ju bara kosta ännu mer pengar…

Annons

Interpellationsdebatten varar en halvtimme. Den börjar 2 timmar och 17 minuter in på denna länk: https://play.quickchannel.com/play/4uucy1f

Per Turesson, Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons