Annons
Insändare

Riccard Axtelius: Bottentrålning utarmar fisket och måste regleras

Fisket är en av de aktiviteter som har störst inverkan på haven.
Östersjön • Publicerad 8 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trålare drar upp näten i hög sjö.
Trålare drar upp näten i hög sjö.Foto: Leif R Jansson/TT

Vissa typer av fiske, såsom bottentrålning, har en oproportionerligt stor påverkan på de marina ekosystemen och därtill en negativ inverkan på havsbottens förmåga att lagra kol.

Andra fisken, såsom den storskaliga pelagiska trålningen, kan i stället ha en betydande inverkan på både ekosystemet i stort och tillgången till fisk för det småskaliga fisket och lokala fiskesamhällen.

Annons

Här finns ett tydligt behov av att fördela fiskemöjligheter baserat på miljömässiga och socioekonomiska kriterier för att premiera ett skonsamt fiske med lokal anknytning, där resursen i största möjliga mån ska gå till humankonsumtion.

Denna möjlighet ges inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, men används i dagsläget inte vid fördelning av fiskemöjligheter inom Sverige.

Att omfördela resurser är en viktig pusselbit, men för att minska fiskets miljöpåverkan krävs ytterligare åtgärder, inte minst genom reglering av hur och var man får fiska.

Ett tydligt exempel på hur lokal reglering av fisket kan ge positiva miljöeffekter finns i Öresund, där bottentrålning inte är tillåtet. Detta på grund av sjötrafiksäkerhet.

Här finns ett relativt välmående torskbestånd och småskaligt fiske av torsk, medan kringliggande områden har drabbats hårt av överfiske. Minskat trålfiske kan ge goda resultat inte bara för bottenmiljön utan också för fiskbestånden.

För att kunna vidta den här typen av regleringar krävs dock en omförhandling av Sveriges fiskeriavtal med våra grannländer. Detta för att säkerställa att de åtgärder som beslutas ska efterlevas av alla som fiskar inom det svenska territorialhavet och inte bara av de svenska fiskarna.

Riccard Axtelius

Annons
Annons
Annons
Annons