Annons
Insändare

Roger Jönsson och Birgitta Cestrone Nyman: Vi vill förstärka Seniorernas hus

Vi socialdemokrater i Ystads kommun vill att Seniorernas hus ska förstärkas under nästa mandatperiod samt byggas ut till att också vara på Räfsan i Glemmingebro.
Ystad • Publicerad 17 juni 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
RŠfsans bykrog i Glemmingebro Räfsan
RŠfsans bykrog i Glemmingebro RäfsanFoto: Cia Karlsson

I dag finns Seniorernas hus på två ställen, Löderupsgården respektive Göken. Här bedrivs en verksamhet där aktiviteterna i huset tas fram i samverkan med pensionärsföreningarna och pensionärerna själva. Alla har möjlighet att komma med önskemål och förslag på gemensamma aktiviteter. Nyckelord är öppenhet och samverkan. På båda dessa platser finns också restaurang där de äldre kan äta bra mat och umgås.

Seniorernas hus är mycket populära sociala mötesplatser. Personal finns anställd som gör ett fantastiskt bra arbete. Det är viktigt att de två som är anställda har heltidsanställningar där de får jobba helt med detta. Seniorernas hus ska utvecklas.

Annons

Vi tycker det är viktigt att fler äldre får komma till dessa mötesplatser. Insatser behöver göras för att fler ska kunna komma hit exempelvis få hjälp med transport dit och hem. Fler och fler vill vara med och vi tycker det är viktigt det expanderar.

Det är dags att Seniorernas hus också etableras i samma byggnad som restaurangen Räfsan i Glemmingebro finns i. I lokalsamhället finns många äldre och ett Seniorernas hus här skulle skapa mycket mervärde för alla som tar del av verksamheterna. För de pensionärsorganisationer som har sin bas i området kommer det att finnas lokaler att vara i. Ett äldrecentrum hade också skapats i Glemmingebro som hade hjälpt till med att ge äldre friskvård, meningsfulla och roliga aktiviteter, en varm mötesplats samt tillgång till en restaurang, precis som på de båda andra Senioernas hus.

Seniorernas hus innebär för våra årsrika välbefinnande, hälsa och trygghet. Ensamhet, känna sig utanför, att inte ha något att göra i vardagen leder till ohälsa, både fysiskt och psykiskt. Seniorernas hus skapar möjligheter för den enskilde att vara med i det man tycker är roligt, ger positiv energi, bygger ny och fördjupar vänskap samt stärker den egna hälsan på olika sätt. Alla blir vinnare på detta.

Vi socialdemokrater vill att vår kommun ska vara bra för den som är årsrik. Genom att satsa på personal och utbyggnad av Seniorernas hus stärker vi äldres möjligheter att leva ett liv i självständighet, delaktighet och frihet. Det tänker vi kämpa för.

Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons