Annons
Insändare

Roger Jönsson och Thomas Micha: Passivitet präglar styrets hantering av industrimark

I juni 2021 presenterade Socialdemokraterna och Centerpartiet en gemensam motion som fokuserade på att Ystads kommun måste intensifiera och prioritera sitt arbete med att utveckla nya industritomter och industriområden för näringslivet. I dagsläget är Öja industriområde det enda tillgängliga alternativet.
Ystad • Publicerad 7 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Öja indsustriområdet byggs ut allt mer.
Öja indsustriområdet byggs ut allt mer.Foto: Carl Johan Engvall

Vi anser att det har blivit en brådskande fråga att skapa fler möjligheter för företag att etablera sig och därigenom öka sysselsättningen i hela kommunen.

I februari 2022 fick vi ett svar från det styrande underlaget (Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna). De uttryckte menande på att det redan arbetades utifrån motionens intentioner.

Annons

Det fördes också fram att det skulle initieras en dialog med privata fastighetsägare för att utforska möjligheterna för företag att etablera sig.

Nu är det november 2023, 20 månader senare. Ingenting har hänt. Det finns fortfarande inte en enda detaljplan klar för nya industriområden eller industritomter och inga beslut att påbörja några nya. I stället är det passivitet som präglar hela situationen.

Det är berättigat att ifrågasätta varför inga framsteg har skett, särskilt med tanke på det styrande underlagets tidigare löften.

Den enda märkbara förändringen är att Ystads kommun har sjunkit i Svenskt näringslivs ranking, och nu ligger på en oroande 143:e plats, vilket är en nedgång med hela 61 placeringar. Detta är en tydlig indikation på allvarliga problem inom den nuvarande näringslivspolitiken som förs av de styrande partierna.

Vi anser att det styrande underlaget har brustit i att leva upp till motionens intentioner, som det sades att det redan arbetas med. Att skapa möjligheter för befintliga företag att växa och för nya företag att etablera sig samt skapande av många nya arbetstillfällen är av största vikt.

Det är hög tid att politiken prioriterar tillväxt för vår kommun och göra Ystads kommun till en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Det gynnar skapandet av nya arbetstillfällen, ökar skatteintäkterna och stärker vår välfärd.

Det är centralt att säkerställa att det alltid finns färdigplanerade industriområden för företagsetablering och expansion. Detta måste prioriteras. Nu krävs aktivt politiskt arbete för att få fart på tillväxten. En annan framtid är möjlig.

Roger Jönsson (S), Thomas Micha (S), Ystads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons