Annons
Insändare

Roger Jönsson: Ystad kan bättre

Stad och land, hand i hand, tillsammans för en bättre framtid. Så ska det vara i Ystads kommun.
Ystad • Publicerad 5 april 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Snårestad
SnårestadFoto: Mark Nordvall Hanlon

Landsbygden är en av de viktiga strategiska pelare som kommunen vilar sin grund på. Den är avgörande för hur det ska gå för kommunen i framtiden. Ett ekonomiskt lokomotiv med tillväxt och utveckling årets alla dagar. Här finns en kraft och kreativitet som skapar nya möjligheter. En arbetsmarknad som skapar många arbetstillfällen.

Ystads kommun ska vara ett föredöme i arbetet för en bättre värld och vara ledande i den hållbara utvecklingen och klimatomställningen. Landsbygden bär med sig ett ledarskap i att bygga detta samhälle, att vara ledande i och driva den gröna omställningen som minskar de sociala, ekonomiska och ekologiska klyftorna.

Annons

Ett fantastiskt näringsliv finns i dag i kommunen och företagen är verksamma inom olika branscher. Det är en stor styrka. Kommunen behöver vara offensiv i att vara i framkanten av den gröna ekonomin och grön tillväxt.

Ett steg i den nya gröna ekonomin är att det satsas på nya företagsparker, både i staden och på landsbygden, som specialiserar sig på företag som satsar på att förbättra miljön och klimatet, digitalisering, grön industriproduktion, rekreation, kreativitet.

Den nya gröna ekonomin skapar många nya arbetstillfällen. Landsbygden har stor potential att kunna skapa rätt förutsättningar för nya företagsetableringar och expansion för redan existerande.

Vi socialdemokrater anser att hela kommunen ska ses i planeringen av framtiden. En nyckel är nya bostäder/bostadsområden som behöver planeras på landsbygden och innehålla blandad bebyggelse.

Då är det viktigt att det finns en bra mix av hyresbostäder, villor, bostadsrätter. Människor ska kunna bo hela sitt liv i sitt lokalsamhälle. Den boendekvaliteteten måste finnas. En kvalité som är viktig för folkhälsan och för att den biologiska mångfalden ska öka.

Ett område på landsbygden där det redan i dag går att bygga är Sockerbruksområdet i Köpingebro. Här anser vi socialdemokrater att nu måste det komma igång med att bygga. Det har legat orört under mycket lång tid och här finns en stor potential för bostäder, verksamhet och rekreationsmöjligheter som måste tas till vara.

Vi socialdemokrater anser att Ystad kan bättre. Här finns framtiden. Det krävs ett nytt ledarskap som klarar av och tar tillvara den stora potential till tillväxt och utveckling som finns i vår kommun.

Roger Jönsson (S), andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden i opposition

Annons
Annons
Annons
Annons