Annons
Insändare

Saknar Simrishamns kommunledning visioner?

Simrishamns kommun marknadsför sig som attraktiv för såväl företag som privatpersoner. Man framhåller möjligheterna att bo på landet nära naturen och kunna driva sitt företag hemifrån.
Simrishamn • Publicerad 15 januari 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vilken riktning vill politkerna att Simrishamn ska ta, frågar sin insändarskribenten.
Vilken riktning vill politkerna att Simrishamn ska ta, frågar sin insändarskribenten.

Detta är bra argument och de är ”gratis” för kommunen. Landsbygden och naturen finns ju där oberoende av vilken partifärg ledningen råkar ha.

När det krävs investeringar förefaller däremot luften ha gått ur kommunen och ersatts av beslutsvånda och oförmåga att se vad som krävs för att göra hela kommunen attraktiv. Simrishamns kommun är också en av de kommuner som minskar i innevånarantal.

Annons

Telia kommer inom kort att klippa den så kallade kopparkabeln (ADSL). Vissa områden saknar säker mobiltäckning och är därför är helt beroende av ADSL för kommunikation med omvärlden, till exempel räddningstjänsten.

Bredbandssamordnarens utredning visar att ett bidrag i storleksordningen 3–5 miljoner kronor krävs för att alla delar av kommunen ska ha möjlighet att få bredband. Den i sammanhanget försumbara kostnaden (avskrivningar under 30 år det vill säga 100 000–170 000 om året år plus eventuell ränta) har uppenbarligen gett kommunledningen kalla fötter.

Det finns flera för kommunen positiva effekter av att ge alla kommuninnevånare tillgång till bredband.

En nyinflyttad är rent skattetekniskt värd i genomsnitt 55 000 kronor per år En investering i infrastruktur som fiber lär kunna skrivas av på 30 år. Förenklat krävs således bara två-tre nya innevånare som betalar skatt i 30 år för att finansiera hela investeringen.

Kommunen gör besparingar genom att kunna utnyttja fiberkanalerna för egna nät.

Simrishamn är inte den enda kommun som försöker locka till sig nya innevånare. I YA kunde vi häromdagen läsa att Tomelilla kommun just nu förbereder ett beslut om att gräva i egen regi för att ge alla kommuninnevånare möjlighet till fiber.

Länsstyrelsen har för närvarande 21 miljoner av ej utnyttjade medel för fiberutbyggnad. Några ansökningar om bidrag har gjorts men inga som täcker de minst lönsamma områdena. Där krävs fortfarande ett beslut om stöd från kommunen. Varför tvekar kommunen? Eventuella bidrag gör ju kalkylen ännu förmånligare.

Fritidsboende framställs ofta som en belastning som det inte finns anledning för kommunen att stödja. Det kan finnas många skäl för fritidsboende att inte skriva sig i kommunen. Avsaknaden av bredband är bara ett.

Man glömmer ofta att fritidsboende betalar fastighetsavgift till kommunen, använder lokala hantverkare och handlar i affärer vilket indirekt ger kommunen skatteintäkter.

Varför ser inte kommunledningen i Simrishamn längre än näsan räcker? Om kommunen kunde marknadsföra sig som kommunen som inte bara har underbar natur utan också erbjuder inflyttare i hela kommunen möjlighet att få ett fungerande bredband skulle det bidra till att både företag och privatpersoner flyttar hit.

Annons

Men trots att det bara krävs i storleksordningen två-tre nya skattebetalare för att finansiera satsningen har inte kommunledningen kraft nog att ta ett sådant beslut. Kommunledningen har tydligen inga visioner. Varför?

Bengt Sagnert

Vitaby

Annons
Annons
Annons
Annons