Insändare

Sent ska syndaren vakna

Så har verkligheten hunnit ifatt Alliansen i Simrishamns kommun. Efter den höga svansföringen tvingas man med svansen mellan benen backa på sin politik och det så kritiserade sparpaketet. Vi välkomnar denna insikt.
Simrishamn • Publicerad 9 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Stora besparingar blir det säger Jaennine Olesen (M) i YA, men nästa gång vill man också göra rätt.

Ja, så går det när man blint kör på i egna spår och istället för att lyssna på sakkunniga kallar bun-chefen för ”jävla kärring!” Denna kränkning av en mycket duktig chef som bara gjorde sitt jobb, som hon i egenskap av skolchef är ålagd att göra enligt skollagen, och påtalade farorna med Alliansens nedskärningar.

Men man struntade i hennes erinran, man struntade i att det ej fanns någon risk- och konsekvensanalys och man struntade i att det ej fanns en barnkonsekvensanalys.

Detta är allvarligt också utifrån att vi prioriterat barnrättsarbetet och uppmärksammats för detta i hela landet. De bristande kunskaperna hos Alliansen kommer ständigt till uttryck.

Anmärkningsvärt är också att ordföranden i Bun, Malin Henriksson (L), efter att hon offentligt går ut med att hon avgår, sedan sitter kvar som om inget hänt, leder sammanträden och med sin utslagsröst avgör viktiga framtidsfrågor.

Noterbart att Moderaterna i YA 9 september håller Malin Henriksson om ryggen efter att hon kallat chefen ”jävla kärring!” Men inte ett ömmande ord för bun-chefen som fick utstå den högljudda kräkningen inför både politiker och anställda. Tydligt att moderaterna försvarar mobbaren.

Extra allvarlig att det är Bun då nämnden inte tolererar kräkningar i skolan och därför beställt rapporter att redovisas vid varje möte. Olustiga signaler Alliansen skickar. Även på riksplanet kallas det ”Malin-affären”. Trist sätt Alliansen marknadsför kommunen på.

Kommunalrådet Jeanette Ovesson (M) tyckte inte att kränkningen var så farlig och det tog en vecka innan någon reaktion kom från den politiska ledningen.

Sedan säger Ovesson i YA att hon borde agerat tidigare då problemen med Henriksson (L) pågått en längre tid. Ja, det var ju i alla fall ett erkännande.

Om Alliansen inte förstår att man inte ska kränka sina medarbetare borde man ha koll på de etiska regler som fullmäktige antagit. Se hemsidan. Där står att man ska ”visa respekt för övriga förtroendevalda och för kommunens anställda” samt ”följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för det politiska arbetet”.

Nu har vi sett prov på vad Alliansen menade med att de ville ha ett nytt ledarskap i kommunen.

Christer Grankvist (S)

Karl-Erik Olsson (S)

Simrishamn