Nyheter

Sjöbomodellen ett gott exempel

Roland Wiking • Publicerad 3 april 2017

Sjöbo kommun har i veckan tagit ett stort steg mot att förebygga att oseriösa företag får ta del av våra skattemedel. Detta genom att anta en Sjöbomodell, för uppföljning och kontroll vid offentlig upphandling. En tydlig modell för kontroll av skatter, sociala villkor och ansvar för alla leden i upphandlingen.