Annons
Insändare

Socialdemokrater: Ansvariga politiker är skyldiga att ta reda på vilka följder deras beslut får

Ystads kommun har i väldigt många år försökt hitta, och utrett, eventuella fördelar med samordning av fastighetsförvaltning i den kommunala koncernen.
Ystad • Publicerad 28 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi har nu i cirka ett halvt års tid utrett detta återigen med hjälp av den tidigare kommundirektören i Sjöbo.

Vi har fått en sammanfattande presentation av utredningen samt en rapport från Ernst&Young, inte någon av underlagen påvisar några ekonomiska eller organisatoriska vinster med en bolagsbildning.

Annons

Ett beslut ska enligt oss föregås av en gedigen konsekvensbeskrivning så att de som är med och beslutar kan känna sig bekväma med att beslutet är det som är bäst för Ystads kommun.

Genom utredningen har vi dock fått påvisat att samordningsvinster går att göra genom att effektivisera Ystads kommuns befintliga fastighetsförvaltning.

Det är komplicerat rent juridiskt att samordna mellan förvaltning och bolagen och kan om man inte är medveten om konsekvenserna av beslut leda till ökade kostnader för skattebetalarna.

Vi har inte fått ta del av den risk- och konsekvensanalys som görs i den befintliga fastighetsavdelningen vilket är ett viktigt beslutsunderlag.

Samordning är vi förstås positiva till men då måste vi också förses med ett underlag som visar ekonomiska och organisatoriska vinster med ett nytt bolag och det finns inte idag.

Innan vi utrett ekonomiska, verksamhetsmässiga och juridiska konsekvenser på ett tillfredsställande sätt så finns ingen anledning att bilda ett nytt bolag.

Idag ligger huvudansvaret för fastighetsförvaltning på samhällsbyggnadsförvaltningen, arbete sker även i andra förvaltningar och detta bör samordnas under kommunstyrelsen där även det strategiska ansvaret ska ligga.

Om det finns risker med bolagsbildning som gör att fastighetsförvaltningen kan fördyras har vi verkligen misslyckats med att förvalta kommunens medel på ett bra sätt.

Vi anser att rätt ordning är att börja med samordning i det egna huset för att i steg två överväga bolagsbildning om man inte uppnår det man tänkt med samordningen.

Kevin Rasmussen (S), Ingrid Ek (S), Karin Voltaire (S)

Annons
Annons
Annons
Annons