Annons
Insändare

Socialdemokrater: Nedmontera inte kommunal service i byarna

I Ystads kommun ska vi ha en stark välfärd. Det är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet, som värnar om den enskildes självständighet, delaktighet och frihet. Det gäller i hela vår kommun. Istället för att nedmontera den kommunala servicen på landsbygden och i byarna vill vi satsa mer på den.
Ystad • Publicerad 22 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rune Nordström och Leif Nilsson på väg till bilen efter lunch på räfsan i Glemmingebro
Rune Nordström och Leif Nilsson på väg till bilen efter lunch på räfsan i GlemmingebroFoto: Malin Palm

I takt med att antalet invånare ökar blir också våra äldre fler. Vi lever allt längre. Friskfaktorer som bra kost, utevistelse i skog och mark, fysisk aktivitet av olika slag och ett socialt liv med tillgång till kulturverksamhet och föreningsaktiviteter av olika slag tillhör en god välfärd.

Forskningen visar tydligt att ensamhet är en stor riskfaktor för äldre. Det är hälsofarligt och innebär en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens. Åldrandet går snabbare. Risken ökar också för psykiska problem. Tillvaron kan upplevas hotfull och människor känner sig otrygga. Det ger sämre välbefinnande.

Annons

Socialdemokraternas mål är att den ofrivilliga ensamheten bland äldre i vår kommun ska brytas och alla äldre i kommunen ska få bättre livskvalité.

Vi värnar därför aktiviteter som erbjuds via mötesplatser som Seniorernas hus och i olika föreningar. Seniorernas hus vill vi bygga ut.

Nästa plats för det anser vi vara i Räfsan, Glemmingebro. Fler ska kunna ta del av aktiviteterna här. Restaurangerna som är till för våra äldre ska alla vara kvar. Sociala mötesplatserna behöver utvecklas. Fler äldre ska få hjälp i att ta kontakt och vara med i föreningslivet.

Den goda äldreomsorgen i Ystads kommun ska utgå ifrån äldres behov, inte utifrån tidsstyrning. Kvalitet i hemtjänsten är när den äldre är nöjd, inte när en uppgift bockas av på ett schema. En strikt minutbaserad styrning leder till stress och dålig arbetsmiljö och minskar de äldres möjligheter till en god omsorg. Så kallade minutscheman är inte förenliga med en god omvårdnad. Äldreomsorgen ska vara trygg.

Vi vill att Trygg inflyttning initieras. När någon flyttar in på ett äldreboende ska en utsedd kontaktperson vara ansvarig för mottagandet och blir sedan den enskildes fortsatta kontaktperson.

Omsorgskontakt är beslutat ska finnas inom hemtjänsten från 1 juli i år i hela Sverige. Vi anser att det är mycket viktigt att var och en som har hemtjänst också har en fast omsorgskontakt. Sådant skapar tillit, bra stöttning, hjälp och därmed trygghet.

Bra mat är en central del av den goda äldreomsorgen. Till skillnad från det moderatledda styret, med stöd av Sverigedemokraterna, vill vi ha tillagningskök på alla äldreboenden. Det är en del i en god äldreomsorg.

Roger Jönsson (S)

Birgitta Cestrone Nyman (S)

Annons
Annons
Annons
Annons