Annons
Insändare

Socialdemokrater: Toftemar kan känna sig lugn

Svar till Lars Toftemars insändare 8 september ”Häpnadsväckande okunnighet om likställighetsprincipen”.
Ystad • Publicerad 15 september 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förstudien till en ny cykelväg längs Sjömansgatan aktualiserade frågan om att delar av två trädgårdar som ligger mot gatan är allmän platsmark.
Förstudien till en ny cykelväg längs Sjömansgatan aktualiserade frågan om att delar av två trädgårdar som ligger mot gatan är allmän platsmark.Foto: Mårten Svemark/Björn Hellström

Som tidigare har beskrivits i detta forum har Ystads kommun beslutat i kommunstyrelsen 26 maj bygga ett kommunalt ägt särskilt boende med 56 boendeplatser.

Det har inte framkommit någon information som skulle medföra att det beslutet kommer att ändras.

Annons

Toftemar kan känna sig lugn precis som alla andra som eventuellt oroades av Toftemars insändare kring detta. Moderaterna har möjligen olika partikamrater i landet, men de kan kan inte ändra på våra demokratiskt tagna beslut i Ystads kommun.

Ystads kommun behöver dock en långsiktig, tydlig styrning och ledning. Det blir möjligt med en enig politisk församling. Väl känt är att det nuvarande styret under två av tre år har styrt med en budget som framarbetats av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Socialdemokraterna Ystad samarbetar med de partier som har en likriktad politik som vi har kommit överens om och som vi ser är det bästa för Ystad. Socialdemokraterna Ystad har inget samarbete annat än med Centerpartiet och Miljöpartiet.

Kommunens huvuduppdrag är att tillförsäkra invånarna en stark välfärd, en välfärd som finns när du behöver den. Politiken måste tillgodose behoven hos barn och unga och de äldre med olika behov.

Detta är ett stort uppdrag som också medför svåra prioriteringar då vi hanterar medborgarnas skattepengar.

Att med detta uppdrag, som åligger alla ledamöter i kommunfullmäktige, välja att göra egna politiska utspel är inte långsiktigt. Det är självklart upp till var och en hur en väljer att agera i ett demokratiskt samhälle.

Men vi måste också respektera och förhålla oss till de demokratiska processerna. Dessa mer eller mindre ”vilda” utspel inom politiken är emellertid inte förankrade i någon utav de större partierna och det finns således inget politiskt parti som kommer att ta ansvar för utspelen och faktiskt genomföra dem.

Socialdemokraterna i samarbete med Centerpartiet och Miljöpartiet är en stark och stabil opposition som driver en politik för alla Ystadsbors bästa och hanterar våra skattemedel stabilt.

Cecilia Magnusson-Svärd (S), Oppositionsråd

Roger Jönsson (S), Ordförande Ystads arbetarekommun

Annons
Annons
Annons
Annons