Annons
Insändare

Socialdemokrater: Treklöverns godtycke ställs mot grundbulten i ett rättssystem

I skolan precis som i övriga samhället finns det regler och lagar. Bryter man mot de regler och lagar som finns, och som vi bestämt tillsammans, så måste det få konsekvenser. Det är rättvist för alla, och alla vet på förhand vad man har att förhålla sig till.
Ystad • Publicerad 1 februari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barnen går i den svenska skolan Sanuk.
Barnen går i den svenska skolan Sanuk.

Inför varje ärende som gäller skolplikt gör barn- och utbildningsförvaltningens handläggare ett noggrant arbete med att undersöka förutsättningarna och tolka lagar och regler för att nämnden ska kunna fatta ett rättvist beslut.

I detta arbete ingår kontakt med föräldrar, skolor och jurister. De går igenom lagar och förordningar, tittar på liknande fall från andra kommuner och rättsinstanser och följer de riktlinjer som nämnden tidigare har varit överens och beslutat om.

Annons

En grundbult i varje rättssystem i varje land, är att om man bryter mot de lagar och förordningar som finns, så innebär det konsekvenser. Detta gäller även vår kommun.

Vi har ett ansvar för att varje elev får den utbildning eleven har rätt till. Om någon bryter mot lagen om skolplikt, så är nästa steg i våra rutiner att besluta om vitesföreläggande.

Innan detta kommer till nämnd gör förvaltningen ytterligare en genomgång av ärendet innan det läggs på nämndens bord.

Om man tycker att beslut i bun är felaktiga kan de överklagas till förvaltningsrätten. Detta gjordes när det gäller beslutet i november, och förvaltningsrätten ansåg att kommunen hade gjort rätt.

I de fall som vite bestäms i kommunen, så går ärendet vidare till kammarrätten som är de som sedan tar det slutgiltiga beslutet om vite faktiskt ska utkrävas.

I ett anfall av eget tyckande bestämde sig representanterna i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna under det senaste mötet att ett brott mot skolplikten inte ska få några konsekvenser. Detta trots tydlig information från förvaltning och kommunjurist om hur stark lagen är och hur den ska tolkas.

Ändå valde M, L, KD och SD att inte ens det minsta vitesbeloppet skulle komma i fråga i det här fallet.

Detta gör att situationen för Ystads kommun är otroligt skör. Hur ska kommunen ha någon trovärdighet när det inte blir konsekvenser för de beslut vi själva fattar? Det godtyckliga och orättvisa sätt som M, L, KD och SD hanterat detta ärende på är skadligt mot förtroendet för Ystads skolor och dem själva.

Vi står för något annat, vi behöver ha en skola med tydliga regler, som är rättvis för alla.

Oppositionen i bun, Ystad: Anja Edvardsson (S), Eva Olsson (C), Rhian Coggin (MP), Kerstin Jönsson (S), Isabelle Strandhagen (S), Dan-Peter Nilsson (S), Kenny Fransson (S), Jerry Nilsson (C)

Annons
Annons
Annons
Annons