Annons
Insändare

Socialdemokrater: Varför starta nytt näringslivsråd när det redan fanns ett?

Replik på insändare 26 september från Paula Nilsson, Per-Olof Lind, Håkan Damm med rubriken ”Tråkigt med politisk pajkastning om näringslivsrankingen”.
Ystad • Publicerad 29 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mörkare moln tornar upp sig över Ystads näringslivsklimat. Varför starta nytt näringslivsråd när det redan finns ett? frågar sig insändarskribenterna
Mörkare moln tornar upp sig över Ystads näringslivsklimat. Varför starta nytt näringslivsråd när det redan finns ett? frågar sig insändarskribenternaFoto: Peter Hellemarck

Vi konstaterar att de styrande, vid sittande kommunstyrelsesammanträde 27 september, ändrar sitt tidigare förslag till riktlinjer gällande sammansättningen av näringslivsrådet.

I styrets ursprungliga förslag skulle endast ägare till enskilda bolag kunna nomineras som ledamöter från näringslivet i näringslivsrådet. Dessutom var förslaget att kommunstyrelsen skulle utse ledamöter från näringslivet utifrån ett nomineringsförfarande.

Annons

Vi reagerade på det ursprungliga förslaget som togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 september och lade fram följande skriftliga motivering. ”Rådets sammansättning bör vara representativt för, och spegla, hela näringslivet i Ystad. Det är därför i första hand de etablerade företagsnätverk/branschnätverk som finns i Ystad som bör ingå i rådet, inte enskilda företag. Ledamöterna ska kunna representera fler än sitt eget bolag både vad gäller input och återkoppling. Näringslivet bör också utse sina egna företrädare, det är inte kommunens sak att besluta att det ska vara just ägaren av bolaget som kan vara ledamot.”

Vi gläds åt att riktlinjerna nu ändrats utifrån vårt förslag, det ger bättre förutsättningar för att näringslivsrådet ska kunna spegla hela näringslivet i Ystad.

I slutet av sammanträdet fick vi dock information om att det tidigare näringslivsrådet fortfarande existerar men att man sedan pandemin inte återupptagit verksamheten.

Det förvånar oss att man inte känt till detta och då i stället kunnat återstarta det näringslivsråd som redan finns. Att inrätta ett helt nytt råd och nya riktlinjer var uppenbarligen meningslöst och har tagit tid och energi i onödan.

Kevin Rasmussen (S), Karin Voltaire (S), Roger Jönsson (S)

Annons
Annons
Annons
Annons