Annons
Insändare

Styret: Vi kan inte motivera fortsatt samordnad varudistribution

Svar på inlägget ”Det lokala näringslivet är förloraren när Moderaterna avvecklar varudistributionen” i YA 17 november. År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt i syfte att få en samordnad varudistribution.
Ystad • Publicerad 22 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Två gånger i veckan får Abrahamslunds förskola leverans av livsmedel. Numera kommer allt på en och samma gång och inte via fem-sex olika leverantörer. Foto: Anette Sjöstrand
Två gånger i veckan får Abrahamslunds förskola leverans av livsmedel. Numera kommer allt på en och samma gång och inte via fem-sex olika leverantörer. Foto: Anette Sjöstrand

Syftet skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel men utöver de ekonomiska effekterna skulle det även innebära att uppnå bland annat minskad miljöpåverkan, ökade förutsättningar för små och medelstora företag att deltaga i upphandlingar samt minskat transportarbete.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i september fick vi information om utfallet kring samordnad varudistribution där även Centerpartiet var representerat och således erhöll samma information. Det framkom då att inga av de förväntade vinsterna har uppnåtts.

Annons

Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter då vi har en distributionscentral så har de merarbete med att paketera varorna på rätt sätt. Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat men dock kör leverantörerna enligt egna uppgifter samma sträcka som tidigare eftersom de har andra kunder längs rutterna.

Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt men att detta skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Vi kommer att fortsätta arbeta för en sund konkurrens där även små och medelstora lokala leverantörer ges möjlighet att konkurrera.

Vad gäller trafiksäkerheten så är det kommunens ansvar oavsett hur många stopp och vilken leverantör som kör.

Ni hänvisar även till att Kristianstad kommun nyligen tagit likadant beslut och där det resulterade i att livsmedelsgrossisterna höjde livsmedelspriserna med 10 procent och 30 procent högre priser på övriga varor.

Detta stämmer enligt Kristianstad kommun inte med verkligheten. Inget av avtalen innehöll en prisförändring.

Med anledning av ovanstående kan vi konstatera att det således är svårt att motivera att Ystads kommun ska fortsätta med samordnad varudistribution.

Självklart ska vi samordna och samarbeta med övriga grannkommuner där det innebär hållbara och ekonomiska fördelar för samtliga kommuner men inte där det kostar Ystads skattebetalare extra.

Paula Nilsson (M), Håkan Damm (KD), Per-Olof Lind (L), Ystads kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons