Annons
Insändare

Susan Andersson och Cecilia Magnusson-Svärd: Pressa inte in heltidstjänster i ett deltidsschema

Fackförbundet kommunal i Ystad och Socialdemokraterna Ystad är överens om att heltid som norm måste kunna gå att genomföras utan de negativa konsekvenser som det nuvarande verksamhetsnära schemat medför.
Skåne • Publicerad 2 juni 2021
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Två undersköterskor på ett äldreboende.
Två undersköterskor på ett äldreboende.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att samarbeta för att hitta lösningar är mycket viktigt, det gör vi gärna. Vårt fokus är trygghet, ökad jämställdhet och ett jämlikare samhälle.

Treklövern återkommer till i sina insändare att de vill hitta gemensamma lösningar oavsett partitillhörighet.

Annons

Det skulle kunna vara intressant om avsikten hade varit att se till helheten och att gemensamt ta ett helhetsansvar utifrån individens behov som också påverkas av personalens arbetsmiljö och arbetstid. Det fungerar inte med inställningen ”my way or no way”.

Heltid som norm är en omfattande samhällsförändring. Det är också skälet till att det har tagit flera år av förhandlingar mellan kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner( att komma fram till ett avtal.

En heltidsorganisation är något helt annat än en deltidsorganisation. Det ställer andra krav på schemaläggning, helhetsperspektiv och långsiktighet. En utav de största utmaningarna i modern tid.

Det är viktigt att arbetsgivaren inte envist försöker pressa in denna nya heltidsorganisation i den befintliga deltidsorganisationen. Det blir ingen hållbar långsiktig lösning utan enbart konstgjord andning.

Flera yrkesskickliga människor har valt ett yrke där de lägger ner sin själ i att hjälpa andra och ser till att de har ett värdigt liv och en hälsosam vardag. För att alla ska kunna arbeta heltid behövs en förändring i hela organisationen.

I heltidsorganisationer är arbetet fördelat över dagen och det finns tid för återhämtning under arbetspasset. Det handlar om vilja att förändra från grunden. Vi måste komma till insikt och vara modiga.

Flera är överens om att vi vill att människor ska ha det bra på sitt arbete, ha en hälsosam arbetsbelastning, ett väl planerat schema, sammanhållen arbetstid, återhämtning under arbetspasset.

När arbetsgivaren får igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapas de förutsättningar som behövs för äldreomsorgen, för personalen och för de äldre.

Vägen till ett fungerande samarbete kräver tid och engagemang och en vilja att förstå olika perspektiv. Ett ökat samarbete blir enbart möjligt om alla parter kan se samma brister och är beredda att åtgärda dessa.

Nu har treklövern chansen att bemöta inlämnat initiativärende till socialnämnden som lyfter upp svårigheten med nuvarande schema och hur detta kan förändras till en annan schemaläggning med ökat inflytande av personal. Gärna samarbete, men på lika villkor.

Annons

Susan Andersson, sektionsordföranden Kommunal Ystad

Cecilia Magnusson-Svärd (S), Oppositionsråd, Ystads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons