Insändare

Sven Johansson: Rådgör med oss som bor här i parkeringsfrågan

Det är påtagligt att det inte finns någon representant från Kivik med omnejd i Simrishamns kommunfullmäktige. Istället för att fråga boende nära hamnen och näringsidkarna i hamnen har man anlitat ett konsultbolag med storstadsimage för att ta reda på när parkeringen är full i Kiviks hamn.
Kivik • Publicerad 5 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Parkeringen vid kiosken och Buhres har i årtionden använts av boenden i de trånga gatorna innanför.
Parkeringen vid kiosken och Buhres har i årtionden använts av boenden i de trånga gatorna innanför.Foto: Roger Bing

Detta ska fullföljas med en beläggningsstudie i sommar. Fråga oss om bor här - vi vet precis hur beläggningen är och vi tar bara halva konsultarvodet.

Börja med att fråga näringsidkarna i hamnen hur många kunder de har vardagar veckorna före midsommar och veckorna efter en bit in i augusti.

Soliga helger kan det ibland vara fullt korta stunder, men ytterst sällan före klockan tolv eller efter fyra.

Att hänvisa till att Kivik har bra möjligheter till kollektivt resande kastar enbart ett löjets skimmer över hela Anna Bartels svar till hela Kiviks byalag och det 25-tal personer som protesterat mot att de, deras gästers, barns och barnbarns parkering försvinner.

Helst ska man tydligen cykla till Kivik via Sydostleden.

De gånger det stiger av fler än fem personer från bussen på torget samtidigt borde nästan uppmärksammas i YA.

Under de 44 år jag bott i Kivik sommartid och numera halva året har det inträffat ett synnerligen litet antal gånger att det har varit helt fullt på hamnparkeringen. Väntar man dessutom ett par minuter blir det en lucka. Då det inom gångavstånd alltid finns lediga parkeringar så vore en hänvisning dit en första billig åtgärd.

I YA presenterades i veckan en uppgift i samband med en intervju av Dafvid Hermansson på Kiviks utmärkt trevliga och proffsiga museum att antalet besökare i Kivik under 2021 sannolikt kommer upp till 1,4 miljoner. Har kommunen sådana indata i sina beräkningar torde en tvåtimmarsparkering på en oftast ödslig P-plats inte räcka långt.

Tisdagen 1 juni klockan 17.12 var det sex parkerade bilar på den aktuella parkeringen. Två av dessa hörde sannolikt till personal på Hamnkiosken. 1,4 miljoner blir på 365 dagar 3 836 per dag, på 180 dagar 7 692 och på 60 dagar (så lång är inte turistsäsongen) 23 333 per dag

Att göra det omöjligt för boende med sina små tomter i ”gamla Kivik”, att parkera dygnet runt är en direkt käftsmäll till en kategori personer som genom idogt underhållande av sina gamla hus gör Kivik mer besöksvärt än en Mobility Management Hub vid Kiviks stora väg.

Det är till stor del sommargästerna i hela Simrishamns kommun som håller det stora antalet hantverkare igång och som ger underlag för handel och service.

Det som är mest ledsamt är kommunens totala brist på kontakter med sina medborgare och andra boende.

Att anlita ett konsultbolag (från en annan kommun) för att mäta hur många som parkerar vid hamnen två soliga dagar juli och sedan blockera en parkering i fyra månader utifrån det är ju på gränsen vad kommunal demokrati tål.

En enkel lösning vore att ge ett P-kort per berörd fastighet till dem som så önskar.

”Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves”. (Friedrich von Schiller 1759–1815)

Med bekymmersamma hälsningar från Kivik

Sven Johansson

PS Glöm inte att flytta bilen varannan timme. Miljövänligt?