Annons
Insändare

Sverker Meyer: Svar om fyra eftersatta skulpturer

Svar på insändare ”Anita Svensson: Dags att bättre vårda Ystads offentliga konstverk”, publicerad i YA 7 april 2022.
Ystad • Publicerad 14 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skulpturen Sol i Bollhusparken
Skulpturen Sol i BollhusparkenFoto: Anita Svensson

Bästa Anita Svensson. Med din erfarenhet som ordförande i Ystads skulpturpark har du mycket god kännedom om vår älskade kulturstads offentliga konstverk genom ditt framgångsrika engagemang att uppmärksamma dem.

Ystads kommun utgör nav för kultur genom sin roll som regional kärna och då är det av yttersta vikt att vi värnar om den offentliga konsten och att den tas om hand på ett professionellt sätt. Jag vill tacka dig för ditt arbete att synliggöra de offentliga verken genom Ystads skulpturpark och dess app, där man får utökad kännedom om såväl konstnärerna som bakgrunden till verken.

Annons

Jag ska på bästa sätt försöka besvara dina frågor kring några offentliga verk som du uppmärksammat inte nått sin fulla potential.

Gällande skulpturen Sol så har en konservator varit på plats och undersökt skulpturens tillstånd och en restaurering kommer att genomföras inom en närliggande framtid.

När det gäller minnesskulpturen efter Ernst Hugo Järegård på stationsområdet så har konstmuseets chef tidigare haft dialog med konstnären gällande vad som är möjligt att göra. Vad man vet är att det inte är möjligt att byta ut spegelmosaik som lossnat då den tappar glans, men man arbetar på en lösning för objektet som kan fungera över tid.

Arbetet med Imaginär brunn är igångsatt som en del av Klostrets ansvar där en medarbetare i närtid fått uppdraget. Det finns även finns ett tillstånd från länsstyrelsen. Så jo, det händer mycket i frågan gällande att konstnär Marie Lindströms Imaginärs brunn ska få sin rättmätiga och utpekade plats.

Att offentliga konstverk blir stulna eller vandaliserade är oerhört beklagligt och det är svårt att förstå denna typ av illdåd. När vi fick kännedom om att skulpturen Ung pojke stulits utanför Ystads gymnasium i januari 2020 har det funnits en nobel tanke om att verket skulle återfinnas.

Men som du påtalar har det gått två år och vi kan inte räkna med att verket kommer att återfinnas och återfå sin plats.

Då jag ser det som en riskfaktor med metallspröt som sticker upp och i en nära tid inför stundande student som efter flera år kommer återfå sin publika status och charm så har jag lagt det som ett prioriterat uppdrag till kulturenheten att innan studenten få bort denna riskfaktor som minner om tråkigt beteende. Kommunens parkenhet har bekräftat att de kommer att ta bort podiet!

Sverker Meyer (M), ordförande kulturnämnden Ystads kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons