Annons
Insändare

Sylve Qvillberg: Ordförande bröt mot grundlagen – och tänker göra det igen

De regler som styr besluten i kommunfullmäktige är komplicerade. En orutinerad ordförande har många möjligheter att trampa i klaveret. Man får ha överseende med detta under en viss inlärningsperiod under förutsättning att ordföranden lyssnar på sina rådgivare och tar lärdom av sina klavertramp.
Skurup • Publicerad 5 april 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten i Skurups kommunfullmäktige stoppades av ordföranden.Foto: Nils Sjöholm

Vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige avbröt ordföranden en debatt trots att flera ledamöter fanns på talarlistan och ännu fler avvaktade med att begära ordet. Inspelningen från den kaotiska beslutsprocessen visar att ordföranden tyckte att det räckte med debatt eftersom det redan fanns ett yrkande om återremiss.

Dels är detta ett brott mot kommunallagen och yttrandefrihetsgrundlagen och dels skall en återremiss motiveras. Om inte debatten fullföljs riskeras motiveringens fullständighet.

Annons

Olle Lundin och Tom Madell har i sin bok ”Kommunallagen, En kommentar” kommenterat 5 kap. 53§ på följande sätt: ” Att avbryta överläggningen och inte låta samtliga talare yttra sig är oförenligt med den grundlagsfästa yttrandefriheten”.

Ordföranden yttrade 1 april följande i en tidningsartikel: ”Det skulle inte förvåna mig om jag kommer att reagera såhär i fortsättningen heller”. Ordföranden, en erfaren jurist, är således inte främmande för att gräva sin egen politiska grav genom att göra samma lagöverträdelser igen.

Sylve Qvillberg, Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons