Annons
Insändare

Torsten Eriksson: Vett hut och hållning

Vett hut och hållning. Så började en lärobok i svenska, som jag hade för många år sedan. Det handlar med andra ord om kunskap, respekt och stil.
Sjöbo • Publicerad 10 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flickklass i en skolsal p 1940-talet.Foto: Svenskt Pressfoto

Jag har frågat några elever på högstadiet i Sjöbo hur det är på deras skola.

De säger att det förekommer mycket mobbning, för att inte säga rena trakasserier, förtal och utfrysning. Kränkningarna sker både i skolan och på sociala medier. Där är dagligen olika tillmälen och verbala påhopp, som även kan drabba lärare. När jag bad om exempel fick jag följande lista på glåpord, vilka kastas som stenar på kamrater:

Annons

N-ordet, könsorden, flata, bög, böghög, sär, CP, blind, döv, lam, psykopat samt allmänna svordomar.

Långt ifrån alla elever är mobbare. Men de som kränker inser nog inte allvaret i vad de utsätter sina kamrater för. Vuxna, som blivit drabbade som barn/ungdomar, har berättat om såren de bär med sig från mobbningen, kanske för resten av livet. Vad förövarna inte heller förstår är att de själva en dag kanske inser hur illa de har gjort sina offer. Det blir en insikt som svider och kan vara tung att bära. De tänker nog inte på att deras handlingar är direkt olagliga. De kan också bli skyldiga att betala skadestånd till dem som mobbats.

För en tid sedan träffade jag en tjänsteperson inom skolverksamheten. Hen bekräftade: ”Ja, så här är det.” Är det också så att några elever odlar ett förakt för kunskap? Då kanske det är nära till att mer ambitiösa elever blir särskilt utsatta.

Nu är det självfallet så att de flesta barn och ungdomar i Sjöbo är bra och justa. Lärare och skolpersonal gör säkert också mycket för att komma till rätta med problemen. Men det räcker tydligen inte. Det är tråkigt, för att inte säga bedrövligt, att elever ska behöva ha det så här. Sjöbo, som är en bra och fin kommun att bo, leva och verka i, borde kunna bättre.

Enligt skollagen, kap 6, ska skolan vara fri från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Kränkande behandling definieras som ”uppträdande som kränker barn och elevers värdighet.”

Alla som möter barn och unga har ansvar för att ge dem insikt och förståelse för vad respekt innebär och vad som inte är Ok. Kan föräldrar, skola, föreningsliv och organisationer göra mer? Går det att skapa en samverkan/samsyn kring vad kränkning och mobbning är? Det är viktigt att alla markerar och ger samma signaler vid beteenden som är oacceptabla. Det är också viktigt att alla elever som ser kränkningar tar öppet och tydligt avstånd.

Kommuner och skolor har dock själva ett mycket långtgående ansvar. De ska förebygga, hindra och utreda, samt i grova fall polisanmäla, kränkningar och mobbning. Hur bedrivs detta arbete i Sjöbo skolor och hur vill kommunen utveckla det arbetet?

Om barn och unga slutar att kränka och mobba varandra så bidrar det säkert också till ökad kunskap och stil.

Med all respekt önskar jag alla elever och all personal i Sjöbo skolor ett Riktigt Gott Nytt År.

Torsten Eriksson Sjöbo

Annons
Annons
Annons
Annons