Annons
Insändare

Tre politiker som struntade i Barnkonventionen

Ett samhälle som inte bejakar och erkänner barns rättigheter är ett samhälle i upplösning.
Skurup • Publicerad 1 april 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
barn
barnFoto: Johan Nilsson/TT

Barnkonventionens artiklar är skrivna för att skydda barn och deras rättigheter, och eftersom ett barn inte kan föra sin egen talan måste vuxenvärlden göra det åt barnet.

Sverige har ställt sig bakom barnkonventionen och kommer dessutom implementera den som svensk lag 2020. I alla svenska kommuner ska det finnas checklistor där det redogörs för vad som gjorts för att tillvarata barnets intresse inför ett beslut.

Annons

I Skurups kommun valde tre politiker i myndighetsnämnden att polisanmäla 17 barn utan att någon barnkonsekvensanalys gjorts. De valde dessutom att göra så trots att kommunens egna tjänstemän i en skrivelse kommit fram till att inga oegentligheter bedöms föreligga.

Det får inte finnas ett vi och dom, det finns bara vi. Alla barn i vår kommun har samma rätt till skydd och omsorg oavsett social eller etnisk bakgrund.

Att nu hetsa och polarisera gentemot dessa barn och ungdomar skapar ett delat samhälle och motverkar ett Skurup som är öppet för olika kulturer, och som bejakar alla barn som behöver samhällets skydd.

S-kvinnor i Skurup tar starkt avstånd från polisanmälningarna men också från på vilket sätt beslutet kom till stånd, utan hänsyn till barnkonventionen och i avsaknad av barnkonsekvensanalys.

Vi står upp för alla barns rättigheter och kommer på olika sätt arbeta för detta i alla sammanhang.

Marie Werner

Ordförande, S-kvinnor Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons