Annons
Insändare

Treklövern: Oppositionens version av Kejsarens nya kläder

Svar på debattinlägget 3 december i YA från gruppledarna i Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet ”Det bidde bara en tummetott”.
Ystad • Publicerad 5 december 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya rådhuset ystadFoto: Mark Hanlon

Det är ju intressant att ni refererar till Tummetott. Googlar man på den sagan hittar man ganska snabbt en trevlig historia om hur en man hittar en gammal tummetott (vante). Han säljer denna och av förtjänsten kan han köpa sig en ko.

Det är alltså viktigt att man anpassar historien till givna förutsättningar.

Annons

Det är korrekt att Ystads kommun kommer att göra ett stort överskott 2020 enligt den senaste prognosen. Men en prognos är en prognos. Vad det verkliga utfallet blir vet vi först i februari.

I våras hade Sveriges kommuner det ekonomiskt tuff och de prognostiserade skatteintäkterna minskade drastiskt på grund av pandemin. Prognosen vid det tillfället innebar 60 miljoner i minskade skatteintäkter för Ystads del.

För att kompensera för detta så bestämde riksdagen att kommuner och regioner behövde ekonomiskt stöd för att kunna hantera de minskade skatteintäkterna. Pengar som vi måste använda under 2020.

Och under de förutsättningar Ystads kommun har idag så väljer Treklövern att göra en generell utbetalning som bygger på redan inkomna uppgifter från föreningslivet med inriktning på barn och ungdomsverksamhet, för att på så sätt hinna få ut stödet innan årsskiftet.

Tittar vi på det förslag som kom in från Cecilia Magnusson-Svärd (S) 3 november, i form av ett initiativärende gällande engångsstöd för föreningslivet, så är detta ett lovvärt initiativ. Men tyvärr lite väl sent på året, med mindre än två månader kvar till årsskiftet.

Hennes förslag var att använda delar av det prognostiserade överskottet till föreningslivet. Närmare bestämt 5 miljoner.

Initiativärendet bygger på att förvaltningarna ska samverka och ta fram riktlinjer för ett engångsstöd till föreningslivet. Efter det ska föreningarna ges möjlighet att ansöka om stöd i enlighet med de framtagna riktlinjerna.

Med mindre än två månader kvar av kalenderåret skulle detta beslutas och genomföras. Vi kan vara ärliga och påstå att det inte hade varit praktiskt möjligt och föreningarna hade inte fått något stöd alls detta år.

Så då är frågan om vi ska läsa Treklöverns Tummetott saga eller oppositionens version av Kejsarens nya kläder.

Kristina Bendz (M), Per-Olof Lind (L), Håkan Damm (KD), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons