Insändare

Utbilda svenska poliser i biljakt

Jag såg på TV hur en ensam polisbil jagade en annan bil under osäkra förhållande. Det duger inte.
Foto: CC0 Public Domain