Annons
Insändare

Utveckla Sydkusten med en förnybar energivision

Energivision Syd är en lokal tankesmedja som arbetar för att främja förnybar energi i Trelleborgs och Skurups kommuner.
Energi • Publicerad 26 juli 2019
Detta är en insändare i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Solceller och vindkraft har störst potential enligt skribenten.
Solceller och vindkraft har störst potential enligt skribenten.Foto: Johan Nilsson/TT

Energivision Syd är en lokal tankesmedja som arbetar för att främja förnybar energi i Trelleborgs och Skurups kommuner. Det uttalade målet är 100 % lokalproducerad förnybar energi. Den skånska sydkusten har unikt goda förutsättningar för förnybar energiproduktion, med mycket sol, starka vindar, möjligheter att utnyttja restprodukter från lantbruket som biobränslen och Sveriges största anläggning för biogasproduktion.

Föreningens mission är att engagera kommuninvånarna i att gemensamt formulera en långsiktig vision för hur Sydkusten – Skurups och Trelleborgs kommuner – kan bli självförsörjande på förnybar energi, samt hur en sådan omställning kan främja utveckling av det lokala näringslivet, föreningslivet, miljön och kulturen i området.

Annons

All förändring börjar med ett nuläge. Energivision Syd har därför kartlagt den nuvarande energianvändningen i Trelleborgs och Skurups kommuner, och konstaterat att man i Skurups kommun 2017 använde totalt 344 750 megawatt-timmar, MWh, per år och i Trelleborg

890 300 MWh per år. Energianvändningen per person är därmed 22,37 MWh per år i Skurup och 20,27 MWh i Trelleborg.

Detta inkluderar direkt energianvändning för uppvärmning, el, transporter, lantbruk och industri, men inte den energi som gått åt för att producera varor på annat håll i Sverige eller världen, och som sedan konsumeras här. Inte heller ingår färjornas energianvändning. Genomsnittet i Sverige är 39,57 MWh per person. De jämförelsevis låga siffrorna för de båda sydkustkommunerna förklaras sannolikt av ett milt klimat och att andelen tung, energiintensiv industri är låg.

Sydkusten har stor potential för lokal förnybar energiproduktion. Energivision Syd har även undersökt möjligheterna för ökad produktion av förnybar energi för att bidra till dialog bland kommuninvånarna om hur vårt framtida energibehov ska tillgodoses, samtidigt som vi bidrar till att tackla klimatkrisen.

Det finns en rad olika energikällor som kan bidra: vindkraft, solel, biogas och bioenergi från jordbruket, jordvärme, vätgas. Det framstår tydligt att sol och vind har störst potential, men även biogas och bioenergi i olika former kan lämna goda bidrag till en energiomställning. även energieffektivisering har stor potential och låg kostnad. I dag produceras 223 000 MWh förnybar energi i kommunerna, det vill säga motsvarande ungefär en femtedel av den direkta energianvändningen. Produktionen skulle dock kunna ökas till 3 500 000 MWh till 2030, det vill säga mer än tre gånger dagens energianvändning.

Riksdagen har satt upp som mål att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av klimatskadliga koldioxidutsläpp senast 2045, och ett elsystem som är helt baserat på förnybara energikällor senast 2040. Sydkusten skulle, genom att utnyttja de fantastiska tillgångar i form av sol, vind och bioenergi som finns här, kunna förverkliga dessa mål långt tidigare.

En ökad lokal produktion av förnybar energi skulle dessutom kunna bidra till att lösa problemet med effektbrist på grund av begränsad kapacitet i elnäten, som idag hämmar utvecklingen i södra Skåne.

Energivision Syd vill medverka till att de energirikedomar som finns längs Sydkusten nyttiggörs på ett sätt som också skapar utveckling och välstånd i lokalsamhället. En energivision för Sydkusten kan baseras på

● Lokalt ägande och andra lösningar som gynnar lokal ekonomi

● Lokal användning av lokal förnybar energi, som minskar transport och distributionsbehov

Annons

● Innovation och omställning som skapar arbetstillfällen, affärsmöjligheter och tillväxt

● Försörjningstrygghet genom att minska beroendet av energileverantörer långt bort och sårbarheten för bristande nätkapacitet

Genom en faktabaserad och öppen dialog kan förnybar energi bidra till en lokal hållbar tillväxt i ”den grannaste delen av varden”.

Ulf Jobacker

Ordförande Energivision Syd

Annons
Annons
Annons
Annons