Annons
Insändare

Vänsterpartister: Även sydöstskånska kommunerna ska ta avstånd från angiverilagen

Tidöpartiernas angiverilag innebär att de som arbetar inom exempelvis vård, skola och omsorg ska bli tvungna att ange papperslösa.
Skåne • Publicerad 19 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En demonstration mot regeringen och SD:s beslut att gå vidare med en angiverilagen hålls i Fatbursparken i Stockholm förra söndagen.
En demonstration mot regeringen och SD:s beslut att gå vidare med en angiverilagen hålls i Fatbursparken i Stockholm förra söndagen.Foto: Oscar Olsson / TT

Informationsplikten innebär således att den som arbetar i välfärden ska undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan, om så inte är fallet, ange dem till Migrationsverket eller polismyndigheten. Det kan handla om att anmäla patienter, barn och elever, samt människor i behov av stöd och hjälp.

De som i sitt arbete dagligen vill skapa tillit och förtroendefulla relationer kan då bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot såväl yrkesetiska regler, moral och nuvarande lagstiftning.

Annons

En lagstadgad utrednings- och anmälningsskyldighet i den mening som angiverilagen önskar skulle sannolikt strida mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, mot barnkonventionen och mot speciallagstiftning inom ett antal områden.

Att införa en anmälnings- och utredningsskyldighet skapar en ohållbar situation för dem som arbetar inom välfärden, och är ovärdigt ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.

Vi ser att motståndet bland de yrkesgrupper som kan komma ifråga är stort. Bland annat genom alla som idag protesterar mot denna eventuella lag genom deviser som ”Vi anger inte!” och ”Jag är läkare, inte gränspolis”. Att inte vara gränspolis har även tandläkare, sjuksköterskor, lärare, psykologer, arbetsterapeuter med flera yrkesgrupper deklarerat motstånd till.

Dessutom är det så här långt 12 av 21 regioner som sagt nej till angiverilagen, och bland kommuner ansöker många om undantag för sina anställda, medan andra säger blankt nej till angiverilagen. I de flesta fall är alla partierna överens, med undantag för Sverigedemokraterna så klart.

Nu har det blivit dags även för kommunerna i sydöst att säga nej. Därför kommer vi fyra Vänsterpartier lämna in en motion i respektive kommun där vi kräver att kommunfullmäktige tar tydligt avstånd från angiverilagen, samt att kommunen informerar regeringen att de inte har för avsikt att ålägga sina anställda att informera myndigheter när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Vi anger inte.

För Vänsterpartiet

Annelise Håkansson, Simrishamn

Lucas Lennartsson, Sjöbo

Mona Nihlen, Tomelilla

Göran Brante, Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons