Annons
Insändare

Vänsterpartister: Spara och slösa i Ystadspolitiken

Näst intill varje dag läser vi i tidningen att nämnderna i Ystad måste spara på olika sätt, bland annat försämra situationen för både brukare och personal inom vård, skola och omsorg, samt även våra gemensamma utemiljöer, gator med mera.
Ystad • Publicerad 6 februari 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya rådhuset ystad

Det är dyrtider nu, bland annat eftersom sittande regering i Stockholm inte ger erforderliga medel till kommuner och regioner. Det kommer att göra ont för medborgarna!

Men det finns en sak som Ystad inte sparar på och det är de förtroendevaldas arvoden.

Annons

Nu har det ännu inte tagits några beslut om arvodena för mandatperioden 2022–2026, vilket i sig är anmärkningsvärt och så klart styrets ansvar. Men 1 februari hölls en så kallad partiöverläggning där gruppledarna för samtliga partier närvarade.

Partierna, förutom Vänsterpartiet, var vid detta möte överens om att arvodena skulle vara oförändrade i kommande mandatperiod. Därmed betonades också att det skulle betyda att ”arvode för KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott) utgår även till kommunalråd samt oppositionsråd” (Minnesanteckningar från partiöverläggning).

Trots att förhandlingarna egentligen skulle/borde handlat om samtliga arvoden, så koncentrerades diskussionen kring om kommunalråd och oppositionsråd skulle få arvode för ksau? Och det blev alltså övriga partier överens om i en starkt tidspressad diskussion. Nämnderna ska det sparas på, men inte politikernas arvoden!

Vänsterpartiet menar att kommunalråd och oppositionsråd med redan höga arvoden inte ska ha ytterligare arvoden, utan att alla övriga uppdrag inom kommunen täcks in av deras årsarvoden. Precis som det står i reglementet!

Under 2022 erhöll de sju ordinarie ledamöterna i ksau, inberäknat kommunal- och oppositionsråd, tillsammans 626 220 kronor (89 460 per person) i årsarvode för 19 timmars möten. I uppdraget ingår även krisberedskap. Om det istället hade utgått timarvode för dessa möten hade kostnaden blivit runt 43 000 kronor.

Vänsterpartiet menar för det första att kommunal- och oppositionsråd inte ska erhålla extra arvode som ledamöter i ksau, utan det ska räknas som ingående i deras årsarvoden som råd.

För det andra menar vi att övriga fem ledamöter i ksau istället för fast årsarvode ska erhålla timarvode.

Vänsterpartiet har förutom detta mycket annat att säga om arvodena i Ystad, men det får vi återkomma med då utrymmet för insändaren strax är slut.

Göran Brante, Moa Greiff, Annika Weitner, Vänsterpartiet Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons