Annons
Insändare

Vänsterpartister: Stora brister i Ystads hållbarhetsbokslut

Enligt IPCC är klimatsituationen mer ansträngd än väntat. Den globala värmen ökar snabbare än vad man tidigare beräknat. Under mars månad var det tidvis 40 grader varmare än vanligt i både Arktis och Antarktis.
Ystad • Publicerad 9 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En gräsmatta är biologiskt att jämföra med en ökon. Omvandla sådana till ängsmark, manar Göran Brante och Annika Weitner.
En gräsmatta är biologiskt att jämföra med en ökon. Omvandla sådana till ängsmark, manar Göran Brante och Annika Weitner.Foto: Janerik Henriksson/TT

FN:s generalsekreterare Guterres betonar att de huvudsakliga förorenarna genast och drastiskt måste minska sina utsläpp för att undvika klimatkatastrofen. Det innebär att vårt beroende av fossila bränslen på allvar måste minska, och att ett ökande av förnybar energi måste accelereras.

Sveriges utsläpp måste minskas med 20 procent redan i år enligt WWF. Varje sekund räknas, det är tid för brådskande klimataktion! De här problemen är globala, men Ystad kommun har precis som alla andra ett ansvar att försöka förbättra situationen.

Annons

Under diskussionen om Ystads kommuns årsredovisning för 2021 på kommunfullmäktige 21 april, så argumenterade Vänsterpartiet kring Hållbarhetsbokslutet. Vi fann nämligen att flera saker som lyftes fram som bristande inom miljö- och klimatområdet i Hållbarhetsbokslutet var saker som vi agerat kring långt före denna årsredovisning.

Det efterfrågas till exempel hur Ystads kommun ska kunna få medborgare att bli medvetna om sin energiförbrukning, sina resvanor och sin konsumtion (sidan 5), och längre fram (sidan 14) finns kritiska aspekter kring att kommunen inte kunnat följa upp sina egna koldioxidutsläpp.

Redan 2019 föreslog Vänsterpartiet i en motion att Ystad skulle följa Uppsala i införandet av en kommunal koldioxidbudget. Den skulle både hjälpa kommunen att bli varse sina koldioxidutsläpp, samt belysa och påvisa hur stor medborgarnas energianvändning är.

Ett annat problem som nämns är ett hållbart utnyttjande av markresurser. Vi lade 2019 en motion om att omvandla gräsmattor, som biologiskt är att jämföra med öken, till ängsmark.

I år har vi lagt en motion om att förtäta industrifastigheter genom att bygga på höjden, samt att använda de stora tomma ytor som ofta präglar industriområden till byggande eller ängsmark, eller att plantera bärbuskar och träd på.

Vi har också föreslagit begränsningar av kommunens klimatpåverkan genom satsning på solceller, vilket vi föreslagit både 2018 och i år. Rent allmänt går det att säga att Agenda 2030 och våra miljö- och klimatmotioner har mycket gemensamt.

Det är vi politiker som måste ge verktyg och ekonomiska medel till personalen för att öka kommunens hållbarhetsnivå. Det är inte läge att nu snåla på resurserna, klimatnödläget är här och måste åtgärdas med alla möjliga medel.

Ingen av våra miljö- och klimatmotioner har bifallits.

Göran Brante, Annika Weitner, Vänsterpartiet Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons