Annons
Insändare

Vårdförbundet: Brist på röntgensjuksköterskor ger långa väntetider

Det är stora skillnader i hur många röntgensjuksköterskor det finns per invånare mellan Sveriges regioner och alla regioner uppger brist på denna viktiga profession. Nu måste arbetsgivarna arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket.
Skåne • Publicerad 7 november 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Röntgenavdelning.
Röntgenavdelning.Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Här i region Skåne är röntgensjukskörskorna samma som riksgenomsnittet, men köerna till röntgen är ändå oroande långa och patienter får vänta på diagnos och behandling.

Antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning måste utökas och fler handledare säkras, så att lärosätena kan ta emot fler studenter.

Annons

Arbetsvillkoren måste förbättras och vår nyckelkompetens måste användas bättre när vården ska digitaliseras och flytta närmare patienterna.

Röntgen, eller bild- och funktionsdiagnostik, är en grundläggande och central funktion inom vården. Varje år utförs över 5,5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige och merparten av dessa utförs av legitimerade röntgensjuksköterskor.

När undersökningarna fördröjs, fördröjs både diagnoser och behandlingar för patienterna, med förvärrade besvär och i värsta fall dödsfall som resultat.

Vi efterlyser att styret i Region Skåne tänker långsiktigt och proaktivt när det gäller invånarnas tillgång till röntgen och efterföljande diagnos och behandling.

I samband med den internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor, 8 november, föreslår Vårdförbundet;

• Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få idag och är värde en mycket bättre lön och löneutveckling.

• Rätt kompetens på rätt plats. Nu snabbutbildar en del arbetsgivare icke-legitimerade yrkesgrupper att utföra röntgen och mammografi, eftersom man inte lyckas rekrytera tillräckligt många röntgensjuksköterskor. Det är dåligt för patientsäkerheten och sannolikt bara en tidsfråga innan vi ser olyckor med strål- eller brännskador på patient eller personal.

• Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.

• Låt oss ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, så att vården moderniseras och flyttar närmare individen

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi är för få! Med våra förslag kan vi vända utvecklingen till det bättre och framtidssäkra en central funktion i vården.

Annons

Madelene Meramveliotaki, vice ordförande i Vårdförbundet, leg. röntgensjuksköterska

Malin Tillgren, ordförande Vårdförbundet Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons