Insändare

Insändare: Varför smutskasta Ystadbostäder hela tiden?

Ystad Artikeln publicerades
Ystadbostäder
Ystadbostäder

Replik på Kristina Bendz insändare i YA den 6 september.

En överhettad bostadsmarknad har gett oss inga eller få anbud och för dyra. Så ser det ut i hela landet, detta fick jag bekräftat på en Sabokonferans som jag deltog i.

Dessutom finns här överklagande som försenar projekten. Även ett negativt rykte från ett byggföretag finns också med.

Nu försöker vi hela tiden hitta nya lösningar för att möta problemen och få igång byggnationen.

Detta har vi informerat kommunstyrelsen om men Kristina Bentz (M) väljer att fortsätta smutskasta det egna kommunala bolaget.

Finns det en dold agenda att hon vill sälja ut Ystadbostäder som Liberalerna har sagt att de vill?

Vi har lämnat en plan som är beslutad av styrelsen (även styrelseledamöter som är nominerade av moderaterna) för att bygga 361 lägenheter och det motsvarar ett genomsnitt på 60 per år och den uppfyller våra ålägganden för bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi har också på samma gång möjliggjort att cirka 300 ytterligare bostäder kan byggs i Trädgårdsstaden där vi själv avser bygga 130 lägenheter. Här finns då även blandade bostadsformer och ett äldreboende med 54 lägenheter.

Kommande projekt: Grundström (36 lägenheter), Fridhem (40 student-/ungdoms-/ensamhushållslägenheter, 4 är klara), Kokillen (52 lägenheter), Aboristen (20 lägenheter etapp 2: 50 lägenheter, etapp 3: 60 lägenheter), Simrishamn, regementet (18 lägenheter), Lillö, regementet (40 lägenheter) och plus en del andra smålägenheter.

Lars Wollin

Ordförande Ystadbostäder