Insändare

Vi är på väg mot en klimatkatastrof

Svante Peterson ,

Sofia Nerbrand skrev i YA 13 november i en optimistisk ledare: ”Vind och sol är på väg att bli en dominerade energikälla”. Det stämmer tyvärr inte globalt sett. Nästan 80 procent av världens energi kommer fortfarande från fossila bränslen.

Energin från vind och sol ökar, men förbränningen av fossila bränslen ökar ännu mera. Det är bra att vara optimistisk ibland, men när det gäller energi och klimat måste vi vara realister.

Det kom alldeles nyligen en ny rapport om utsläppen av koldioxid till atmosfären. Den visar att utsläppen ökar igen efter att ha legat på samma nivå under två år. Det är främst Kina och Indien som ökar sina utsläpp.

Men även Sverige har hittills i år ökat sina utsläpp av växthusgaser. Det är illa. Att fattiga länder som Kina och Indien ökar sina utsläpp är kanske förståligt, men att ett rikt land som Sverige gör det är inte försvarbart.

Klimatförändringarna är ett mycket, mycket allvarligt problem. Det är redan klarlagt att vi kan inte nå klimatmålen som beslutades i Paris det vill säga maximalt två graders medeltemperaturhöjning på jorden.

Vi har redan släppt ut den mängden växthusgaser som orsakar detta. Och utsläppen bara fortsätter, och ökar.

De flesta klimatforskare inser nu att klimatförändringarna går fortare är de tidigare har trott. Många menar nu att utsläppen måste börja minska kraftigt senast år 2020, annars går det inte att vända utvecklingen.

Om man överskrider så kallade ”tippingpoints” så fortsätter temperaturen att stiga även om människan slutar släppa ut växthusgaser.

En sådan tippingpoint är när permafrosten i Sibirien och norra Kanada smälter och släpper ut enorma mängder metan. Metan är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid. Permafrosten har redan börjat smälta.

Utsläppen måste nu minska. Det kan vi göra personligen, men framför allt är det en fråga för politikerna.

Tyvärr verkar de inte se problemet. I vilket fall som helst så prioritera de inte klimatet. Om de gjorde det skulle utsläppen snabbt kunna börja falla.

Bild

Mängden koldioxid i luften ökar mer och mer för varje år. Diagrammet visar mängden koldioxid i PPM i luften på ett högt berg på Hawaii.