Annons
Insändare

Ystads tennisklubb: Grava faktafel om tennisklubbens ”subventioner”

Reaktion på Göran Göranssons inlägg i YA 7 januari ”Om Ystadsborna visste hur mycket som subventioneras”.
Ystad • Publicerad 9 januari 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Final i Swedish Ladies på Sandskogens tennisanläggning för några år sedan. Tennisklubbens lokalstöd minskas och ska fasas ut, detta utan att många politiker ens vissste om att det fanns, enligt Göran Göransson
Final i Swedish Ladies på Sandskogens tennisanläggning för några år sedan. Tennisklubbens lokalstöd minskas och ska fasas ut, detta utan att många politiker ens vissste om att det fanns, enligt Göran GöranssonFoto: Mark Hanlon

Göran Göransson lyfter upp kommunens subventioner i inlägget ”Om Ystadsborna visste hur mycket som subventioneras”. Här exemplifierar Göransson detta med att tennisklubben ”fått ett lokalbidrag på 800 000 kronor per år”.

Exemplifieringen innehåller så grava faktafel som vi härmed vill bemöta och rätta till:

Annons

1) Ystads tennisklubb äger fastigheten Åkesholm 2:23, i dag benämnd som Sparbanken Syd Stadion

2) Ystads tennisklubb, fastighetsägare, hyr ut en tennisbana permanent och en tennisbana på timbasis (cirka 30 timmar i veckan) till kommunen som sedan andrahandsuthyr bägge banorna till GK Splitt. Kommunen erlägger hyra enligt avtal, 800 000 kronor om året.

3) Ystads tennisklubb, fastighetsägaren, bär alla kostnader för anläggningen och därmed hyresobjektet såsom personal (vaktmästeri), städ, drift, försäkring, reparation och underhåll, förbrukningsmaterial, värdeminskning och kapitalkostnad.

4) Ystads tennisklubb har tagit fram en kalkyl som jämför hyresbeloppet (kommunen/Splitt) med alternativ intäkt. Den alternativa intäkten baseras på att man använder dessa två banor i egen verksamhet istället för uthyrning. Den alternativa intäkten det vill säga användandet av banorna i egen verksamhet, överskrider med god marginal hyresintäkten på 800 000 kronor.

Det är med andra ord inget bidrag som ska fasas ut utan ett kommersiellt avtal mellan två parter som är uppe till förhandling.

Tror därmed att vi belyst frågeställningen med fakta, det är ju stor skillnad mellan begreppen lokalbidrag och lokalhyra.

Ystads tennisklubb är en förening med starka värdegrunder som välkomnar debatt. Jag vill dock markera att det är beklagligt att Göran Göransson, med en så ansvarsfull position, exemplifierar Ystads tennisklubb med så gravt faktafel i ett forum där merparten av våra intressenter finns

På uppdrag av styrelsen i Ystads tennisklubb

Lars Ekdahl, Klubbchef

Annons
Annons
Annons
Annons