Kultur & Nöje

Samtidsspegeln som tonårsdrama

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Människor har inte fastställda identiteter, vilket delvis gör dem outgrundliga. Av detta skapar David Levithan ett existentiellt drama med länkar till samhällsutvecklingen.

En annan

Författare:

David Levithan

Översättning:

Helena Ridelberg

Förlag:

Gilla böcker

David Levithans (f 1972) ”En annan” rymmer magnifika avsnitt om hur komplexa och osäkra relationer kan vara. Med skiftande perspektiv och stor ambivalens beskriver berättaren, 16-åriga Rhianna, hur hon upplever sin partner Justin.

Snart visar det sig att hon är kär i en sorts kameleont, vars förvandlingar överskrider fakta rörande det fysiskt möjliga. Greppet är bekant från en av författarens tidigare böcker: ”Jag, En” (2013).

Texten är stinn på samhällsrelaterade ämnen. Den öppnar sig mot och speglar samtiden. Stundtals blir dock resonemangen väl tunna och flyktiga.

Bäst är romanen som porträtt av en tankfull tonårstjej, vars sköra syn på världen leder till gränsen för en basal ovetenhet.