Kultur & Nöje

”Vi vill göra Österlenkonsten tillgänglig”

Debatt Artikeln publicerades
Låt Tjörnedala ge plats för ett minimuseum med konst som skapats på Österlen. Det föreslår artikelförfattarna Gert Aspelin och Bo Hultén. Här en bild från åren med Tjörnedala krog.
Foto:Bass Nilsson
Låt Tjörnedala ge plats för ett minimuseum med konst som skapats på Österlen. Det föreslår artikelförfattarna Gert Aspelin och Bo Hultén. Här en bild från åren med Tjörnedala krog.

Österlenkonstnärerna Gert Aspelin och Bo Hultén ligger bakom utställningen ”Ett österlenskt önskemuseum” på Tjörnedala konsthall. Här skriver de själva om tankarna bakom utställningen och drömmen om ett framtida minimuseum som speglar den österlenska konsthistorien.

Tjörnedala konsthalls jubileumsutställning ”Ett österlenskt önskemuseum” har gått in på de sista dagarna (den avslutas på söndag, 18/12). Utställningen ger en översikt av vad konstnärer med anknytning till östra Skåne arbetat med under de senaste hundra åren. Syftet är att demonstrera vilken potential som ligger i tanken på ett konstmuseum; även om den frågan nu ältats i omgångar i sjuttio år är den fortfarande lockande.

Vi som nu åter initierat idén och gjort urvalet till utställningen blev själva överraskade av resultatet. Klart vi visste att en mängd framstående konstnärer verkat här i våra trakter – men att en kronologiskt arrangerad sekvens av konstverk kunde bli en så stark manifestation, det stod klart för oss först när utställningen kommit på plats.

Publiktillströmningen är för årstiden exceptionell och vi har fått ett mycket positivt gensvar. Många frågar vad vi menar med ett ”Mini-museum” Därför vill vi här försöka konkretisera idén.

Vår önskan är att den konst tidigare generationer österlenkonstnärer skapat skall vara tillgänglig och generera nya publika möten. Vi förespråkar att ett permanent konstrum skapas, ett mini-museum med plats för cirka tio, femton verk och med inriktning på den österlenska konsthistorien. Den bästa platsen vore på Tjörnedalagården i nära anslutning till Tjörnedala Konsthall.

Som vi ser det är det en förutsättning att projektet utvecklas i nära samarbete mellan Öskg och Simrishamns kulturnämnd. Simrishamns kommun måste vara med och stå som garant för projektets långsiktighet. Vi tänker oss inte att detta österlenska ”Mini-museum” skall bygga en ny konstsamling i kommunen utan uppdraget ska vara att skapa relevanta utställningar. Kommunens konstsamling är en bas, men den måste också kompletteras med inlånade verk.

För tjugofem år sedan flyttade Öskg sin verksamhet till Tjörnedalagården och blev tillsammans med en restaurangrörelse Tjörnedalastiftelsens hyresgäst i den nyrenoverade gården. När Tjörnedala krog gick i konkurs 2011 beslöt Öskg att hyra även dessa lokaler. Därmed gjordes hela gården till ett konstcentrum i bygden.

Konsthallen utökades med en butik för konsthantverk och konstböcker, ett kafé samt öppen ateljé och verkstad för barn. Men de lokaler som restaurangen lämnade är illa anpassade för de nya verksamheterna. Köksdelen är överdimensionerad med många oanvändbara biutrymmen.

En omdisposition av den gamla restaurangdelens ytor skulle ge utrymme också för ett nytt utställningsrum. Ombyggnaden måste genomföras med stor omsorg. Det ställs speciella krav på säkerhet och klimat om man skall kunna låna verk från museisamlingar, och för att konstverken skall komma till sin rätt krävs ljus och rymd i lokalen.

I det nya konstrummet genomförs cirka två utställningar om året. Olika konstkunniga personer anlitas som kuratorer så att nya synvinklar ges utrymme i utställningsprogrammet. Man kan tänka sig många teman – kanske ett nedslag i en viss tidsepok eller i en viss speciell plats. Någon kurator kanske vill ge en översiktlig framställning av landskapsbildens förvandlingar, medan en annan sätter fokus på en enskild konstnär. Eller varför inte en sammanställning av olika verk som uppmuntrar åskådaren att utforska bildspråkets olika nivåer?

Ämnen finns så det räcker i många år – och eftersom kunskapen om den österlenska konsthistorien ännu har många vita fläckar hoppas vi att dessa utställningar också skall ge ny information om konstnärernas verk och deras plats i en större kontext.

Vi kommer att lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Simrishamn och vi hoppas att vår skiss kommer att få skarpare konturer efter utredning av berörda instanser.

Läs mer

Österlens önskemuseum

Utställningen "Ett österlenskt önskemuseum" hade vernissage på Tjörnedala konsthall den 5 november. Tanken var att skapa en utställning med konst av tidigare generationers Österlenkonstnärer. Totalt visas verk av 26 konstnärer. Curatorer är konstnärerna Gert Aspelin och Bo Hultén.

Sista utställningsdag är på söndag (18/12), då det även hålls en guidad visning av Gert Aspelin. Start kl 14.

Visa mer...