Ulf Mårtensson: På minuten pau rihk tit

Förr tänkte jag ofta att livet var som en film. Nu slås jag allt som oftast av att livet är som ett ämne i radioprogrammet ” På minuten”.