Nyheter

Andrén Sandberg: Tala sanning om patientsäkerhet

Det finns ord och uttrycks som en gång haft en viss betydelse men som blir så populära att de används till allt möjligt och till slut kan betyda nästan vad som helst och därigenom förlorar sin mening. Ett aktuellt exempel på det är ”Patientsäkerheten är inte hotad.”
Publicerad 4 april 2017