Annons

Bo Pellnäs: Bo Pellnäs: Framtidens elbehov – en kärnfråga

Tysklands energipolitiska beslut avskräcker. Kärnkraftsmotståndet visade sig ohanterligt i flera valrörelser.
Bo Pellnäs
Gästkrönika • Publicerad 1 mars 2021
Bo Pellnäs
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Slutsnurrat.
Slutsnurrat.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det tyska beslutet att snabbavveckla fick till följd att kolkraften hålls vid liv längre än vad omsorgen om klimatet kräver. Dessutom gjorde man sig beroende av rysk gas. Den förre förbundskanslern Schröders kompisrelationer till Putin och den styrelsepost i ryska Gazprom som blev belöningen för ett avtal är en pinsamt ignorerad skandal i Tyskland.

Men nu, med beroendet av den ryska gasen, står man med en ofullbordad andra gasledning blockerad av USA med sanktionshot. Det finns ingen lätt väg ur det dilemmat. Antingen går man mot USA och en opinion i Europa som vill straffa ryssarna efter mordförsöket på Navalnyj och fullföljer avtalet med Putins gangsterregim eller så kommer man att få stora problem att följa Parisavtalet med minskade utsläpp.

Annons

Vårt land har inte varit mycket klokare. Vi har länge säkerställt att kärnkraften inte är långsiktigt lönsam. Samtidigt har vi tillåtit statsägda Vattenfall att göra gigantiska miljardförluster i Tyskland och Holland i kolaffärer som aldrig skulle ha fått ske. Kärnkraftens produktion beskattas med 8 öre per kilowattimme och med 4 öre till en slutförvaringsfond. Vindkraft subventionerades 2016 med 16 öre.

Investeringar i nya elnät för säker överföring av el från norra till södra Sverige har förhalats, samtidigt som Ringhals 1 och 2 nu stängts som olönsamma reaktorer. Vårt eget elöverskott borde ha varit större den senaste månaden med klara och vindstilla vinterdagar. Elektrifieringen av transporter och Parisavtalets utsläppskrav kommer att drabba den europeiska kontinenten med både elbrist och högre energikostnader. Därför är det genant att flera svenska regeringar har sett bort från det faktum att ett elöverskott öppnar för en export som inte bara kan växlas i valuta utan självklart även ger en politisk möjlighet att få inflytande och att främja svenska intressen.

Vi har på alla områden behov av bra relationer med Tyskland. En möjlighet att säkert kunna leverera el till rimliga priser får självklart effekter. Varje levererad kilowattimme minskar Putins inflytande vilket ökar vår säkerhet och bidrar till att vår röst hörs litet tydligare inom EU.

När man diskuterar hur stora fossila utsläpp vårt land åstadkommer inräknas inte sällan (med all rätt) hur våra inköp i andra länder bidrar. Därför borde vi även väga in hur en svensk elexport kan värderas i ett sådant sammanhang och vilka ekologiska och ekonomiska värden som vi då hjälper till att skapa.

I dessa dagar då energiministern trixar fram en beredskapsmiljard för att hålla Stockholm med el, må det ursäktas om det känns frestande att låta kärnkraften få förutsättningar att bli långsiktigt lönsam. Och se till att beslutet äntligen tas om en slutförvaring.

Bo Pellnäs

Annons
Annons
Annons
Annons