Gäst hos verkligheten

Ledare Artikeln publicerades
En gång statsministrar på var sin sida.
Foto:Foto: Tomas Oneborg / SvD
En gång statsministrar på var sin sida.

När Fredrik Reinfeldt intervjuar sina tidigare politiska kollegor väcks viktiga frågor om hans egen regeringstid.

Anders Fogh Rasmussen, dansk statsminister 2001-2009 och därmed under några år också nordisk kollega med Fredrik Reinfeldt, är ingen försiktig man. När Reinfeldt träffar honom i SVT:s ”Toppmötet” tvekar inte Fogh Rasmussen att rikta in sig mot den svenska debatten och de svenska politikernas sätt att hantera invandringspolitiken och Sverigedemokraterna. Fogh Rasmussen kör enligt devisen ”anfall är bästa försvar”. Han säger i intervjun att den svenska invandringspolitiken har varit naiv och orsakat stora sociala problem. Fogh Rasmussen tar den danska huvudstadens granne Malmö som exempel.

Den tidigare danske statsministern pekar också på att den svenska invandringspolitiken gjorde en ”mer dramatisk vändning” än den danska, när det väl hettade till.

Ur danskt perspektiv blir det ett bevis på att debatten i Sverige drevs mer av politisk korrekthet och tävling i avståndstagande mot Sverigedemokraterna än av faktiska omständigheter. Det till skillnad från Danmark där Dansk Folkeparti i stället har tagit plats som en förhandlingspartner bland andra. DF hade under Fogh Rasmussens tid stor inverkan på både invandringspolitiken och statsbudgetarna.

Att inte förhandla med Sverigedemokraterna är enligt Fogh Rasmussen kontraproduktivt: ”Det har aldrig kommit något gott ur att isolera. De får ett martyrskap som vid nästa val gör att de blir ännu större. ”

Argumentet känns igen, även om just Dansk Folkeparti är ett exempel på att det går utmärkt att hålla en stark ställning i opinionen även för nationalistpartier som får del av makten. Men Fogh Rasmussen har ändå poänger. Inte minst ur det perspektivet att SD redan påverkar politiken på många områden.

Redan under Alliansens regeringstid fick Socialdemokraterna stöd från SD för att stoppa delar av skattepolitiken. Väl vid regeringsmakten genomförde S och MP en snabb omsvängning i migrationspolitiken och i statsministerns tal anslogs en nationalistisk ton. Både de faktiska omständigheterna hösten 2015 och SD:s starka plats i opinionen har påverkat regeringen.

I Fredrik Reinfeldts intervjuserie blir det uppenbart hur långt ifrån den tidigare svenske statsministern står både Anders Fogh Rasmussen och den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair. Reinfeldt försöker hitta beröringspunkter och vågar inte riktigt driva sin linje fullt ut, inte minst märks det i intervjun med Tony Blair.

Det gäller invandringspolitiken och det gäller synen på hur terrorismen ska bekämpas.

Den danske förre statsministern och den tidigare brittiske premiärministern har ett par viktiga budskap värda att lyssna till. Fogh Rasmussen konstaterar att id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige trasar sönder integrationen i Öresundsregionen. Ska den fria rörligheten inom Europa fungera är en förutsättning att EU tar kontroll över de yttre gränserna. En fungerande flyktingpolitik bygger på att EU-länderna fördelar ansvaret.

Tony Blair pekar på en mycket viktig sak, som borde lyftas fram i den märkliga debatten om svenska värderingar. Tror man inte att vi har några sådana, blir det också omöjligt att se vad som kan hota det goda demokratiska samhället. Blair:

”Problemet är att när folk pratar om flyktingar från Syrien blir debatten skev. Ett bekymmer är antalet invandrare. Den andra är säkerhetsfrågan. Vilka tar vi in? Delar de våra värderingar? Utsätter de oss för en risk?”

Det går att vara välkomnade och generös utan att vara naiv. Men det förutsätter att vi tror på det vi har.