Johanna Nylander: Frihandeln bygger vår välfärd

Ledare Artikeln publicerades

I takt med att nationalismen blivit starkare i västvärlden, har också fler kritiska röster höjts mot frihandeln.

Det stora handelsavtal, TTIP, som just nu förhandlas mellan EU och USA kritiseras både av Brexitförespråkare, Donald Trump och den svenska vänstern. Hillary Clinton var för avtalet tills hon blev presidentkandidat – nu är hon emot – och i EU är det vänstern, de gröna och nationalistblocket som höjer de högsta rösterna för att TTIP aldrig skall bli av.

Exakt vad handelsavtalet kommer att innebära är inte klart än. Som alla internationella överenskommelser blir det fullt av kompromisser och sidospår varav flera säkerligen inte blir de bästa. Men på det stora hela behöver världen mer handel länder emellan, inte mindre. Välstånd byggs genom export, fred säkras genom bra internationella relationer och i en värld där både människor och varor kan korsa nationsgränser, finns det helt enkelt lite större frihet.

Den allra enklaste lösningen vore såklart att bara skrota alla tullar och deklarera fri handel i alla länder. Tyvärr tenderar stater att reglera varor och branscher nationellt och tullar har varit ett sätt att minska konkurrensen utifrån. Då krävs det internationella överenskommelser som ser till att det blir praktiskt möjligt att importera och exportera. Medlemsländerna i EU har i princip lyckats med det, även om det finns många detaljer kvar.

Att från politiskt håll vilja främja inhemska producenter med särskilda regler och försvåra handel med andra länder är tyvärr idéer som fått fäste i flera västländer. I stället för att säkra att marknaden är öppen för alla med klara spelregler, blandar sig länder i allt från jordbruksfrågor till bilproduktion och särbehandlar egna industrier. Det är kortsiktiga lösningar som kan gynna enskilda bolag, men som ger dyrare produkter och tjänster för den inhemska befolkningen samtidigt som bolagen blir beroende av subventioner.

Frihandel leder till välstånd. Fattigare länder har genom hela historien klättrat på den ekonomiska skalan tack vare att man har kunnat handla med andra. Frihandel är så klart bra för exporterande företag, men framför allt gynnar det konsumenter. Det är när länder isolerar sig som livsmedel tar slut, förnödenheter blir ohållbart dyra och då svarta parallellmarknader växer fram. Eller när Östersjön fiskas ut istället för att man importerar fisk från hållbarare vatten. Att inte kunna köpa varor från andra länder, vare sig det handlar om grönsaker i matbutiken eller privathandel från nätbutiker, saktar ner utvecklingen och gör nationer till lite mer isolerade platser.

Det må vara lätt att se de kortsiktiga vinster som tullar och handelshinder kan ge till inhemska bolag. Men handel länder och människor emellan borde uppmuntras, inte motarbetas. Det gynnar välståndet i längden.