Johanna Nylander: Hög tid att stoppa gränskontrollerna

Ledare Artikeln publicerades

Det är mer än ett år sedan gränskontrollerna över Öresund infördes. De uppkom genom ett hastigt beslut som då verkade som en framstressad åtgärd mot att så många flyktingar sökte asyl i Sverige under hösten 2015.

Nu har kontrollerna, som skulle vara tillfälliga, förlängts två gånger utan att göras om. Nuvarande kontroller vid HH-förbindelsen, på Kastrup och i Hyllie löper ut under de närmsta veckorna, och regeringen måste ta beslut om man vill ha kvar dem eller inte.

Det borde vara ett enkelt beslut. Gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige borde inte förlängas. Om man menar allvar med att reglerna skulle vara tillfälliga behöver man också behandla dem som det. Annars har sådana lagar haft en tendens att bli permanenta. Det ”andrum i flyktingsituationen” som politiker pratade om att man ville ha under hösten 2015 har nu fått nästan 15 månader på sig. Samtidigt har sundspendlarna och tillväxten i Öresundsregionen fått betala priset i vardagen för att reglerna varit så usla och ogenomtänkta.

Att tusentals människor befinner sig på flykt är en komplex situation som inte löser sig med ett par gränskontroller. Allt från hur kriget i Syrien går och utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder till reglerna för det svenska mottagningssystemet och möjligheten till jobb, bostad och bidrag är alla faktorer som spelar roll.

Om man nödvändigtvis tycker att det är viktigt att hålla antalet som söker asyl i Sverige lågt, borde man åtminstone se till att reglerna funkar så smidigt som möjligt. Hade man nöjt sig med ett kontrolltillfälle och kollat id-kort under färd kunde tågen gå oftare och resan kortas i tid. Använd Dublinförordningen och skicka tillbaka de tåg- eller färjeresenärer som inte har giltiga handlingar till Danmark, eller samarbeta med den danska regeringen för kontroller vid den tyska gränsen.

De nordiska länderna är små, och fri rörlighet för ländernas respektive medborgare behövs för att stärka tillväxten liksom samarbete regeringar emellan. Kanske är det för att riksdag och regering befinner sig geografiskt långt bort från Öresund som gör att man inte ser det idiotiska med id-kontrollerna mot Danmark. Vid enstaka resor från flygplatsen är det inte ett jättestort bekymmer. Men gränskontrollerna är ett enormt slöseri med resurser. Kollektivtrafiken blir dyrare, fler väljer att köra bil över bron, poliser lägger tid på att kolla id i stället för att utreda grova brott, människor säger upp sig från jobbet för att man inte får vardagen att gå ihop med pendlingen, företag väljer andra platser för sina kontor.

Regeringen visade med gränskontrollerna att det gick att fatta långtgående beslut snabbt. Det är hög tid att visa handlingskraft igen och återupprätta den öppna gränsen mot Danmark.