Johanna Nylander: Integration är att bygga nätverk

Ledare Artikeln publicerades

Ett jobb och ett meningsfullt liv utanför arbetstid är viktigt för integrationen.

Många människor är just nu på flykt, flera av dem söker asyl i Sverige. Migrationsverket står och möter flyktingar från framför allt Syrien på landets järnvägsstationer. Migration är högaktuellt.

Efter migration kommer integration. När man har tagit sig från en krigshärd till en tryggare bit land i världen får de allra flesta en omstart av livet. Ett nytt land, ett nytt språk innebär också att hitta ett nytt jobb och forma ett nytt socialt nätverk. Kanske ser marknaden annorlunda ut än i hemlandet, kanske behöver man skola om sig, kanske behöver man lära sig mer för att kunna ta sig in i det nya samhället.

För den som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare är första delen med att klara sin egen försörjning redan avklarad, men jobb är inte allt. Företag i teknikindustrin, spelbranschen eller forskningssektorn kan vittna om att många personer med spetskompetens som kommit till Sverige för att jobba flyttar tillbaka för att de inte trivs i samhället.

Det är långa kalla vintrar, svårt att komma in i social gemenskap, och svårt att bygga sig ett liv utanför arbetstid. Det kan handla om att man har en medföljande partner som inte får jobb, barn som inte får vettig skolgång eller familj som helt enkelt inte trivs. Det kan också handla om rena kulturkrockar, eller att man själv har svårt att bygga sig ett socialt nätverk. Sverige är ett land som kan erbjuda livskvalitet, en balans mellan familjeliv och karriär, och utrymme för fritid och social samvaro. Det är dock inte så mycket värt om man inte har några nätverk eller andra människor att dela det med.

Runt om i världen finns det samhällen som är uppbyggda kring en specifik arbetsplats. Det kan handla om stora fabriker, militära anläggningar eller gruvsamhällen. Men för att en sådan plats skall fungera behövs det inte enskilda arbetsplatser som en jättestor gruva, utan ett större samhälle som funkar för familjer, som ger alternativa arbetsplatser och som kan försörja fler av livets alla skeenden.

En sådan plats är arktiska Longyearbyen på den norska ögruppen Svalbard. Staden började som en gruvby, men har genom åren utvecklats till ett samhälle som även livnär sig på forskning och avancerad upplevelseturism. Tack vare medföljande familjer till gruvarbetarna fick staden basala samhällsfunktioner, en kärna och fler kunde tänka sig att stanna kvar längre.

För att integration skall lyckas krävs det inte bara att människor kan klara sin egen försörjning, utan också att man har ett meningsfullt liv utanför arbetstid. Att bygga nätverk är ofta ett första steg, och man får inte förringa det sociala sammanhanget. Det är lika viktigt för en inrekryterad ingenjör med spetskompetens som för flyktingen som letar vägar till försörjning.

Fakta

Johanna Nylander

är liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

Visa mer...