Johanna Nylander: Skåne behöver andrum i gränskontrollerna

Ledare Artikeln publicerades

De ”tillfälliga” gränskontrollerna över Öresund kommer att fortsätta i minst ett halvår till, och i november har de varit på plats i ett år.

Kontrollerna på Kastrup och i Hyllie har gett effekten att antalet asylsökande till Sverige har minskat drastiskt, någon som många verkar tycka är en framgång.

Det strikta transportörsansvaret på tågen över bron gör att det i praktiken inte går att resa från Danmark och söka asyl i Sverige utan någon sorts pass. I maj kapsejsade en båt med fyra flyktingar i vattnet utanför Köpenhamn och två fick föras till sjukhus. Allt för att de ville ta sig till Sverige.

Nu har reglerna kring invandringspolitiken skärpts ytterligare, men för riksdagspartierna har det varit så viktigt att på pappret hålla asylrätten intakt, att de i praktiken byggt en Donald Trump-mur runt landet.

Oavsett vad man tycker om flyktingströmmar och invandringen är den hårda gränsen mot Danmark dålig för skånsk ekonomi och för landet som helhet. Kontrollerna har gjort att människor tvingats sluta sina jobb för att barn inte kommer hem från dagis och för att vardagen inte går ihop.

De har gjort flera människor strandsatta på flygplatsen – ibland på väg hem från långresor. De har lett till att fler börjat köra bil över bron, till att möten har ställts in och till inställda arbetsdagar. De har lett till att minderåriga svenska barn som har sett lite utländska ut har blivit kvarhållna på stationen i Hyllie efter en shoppingtur på Emporia för att gränspoliserna trott att de rest över bron. De har lett till minskade skatteintäkter från minskad handel, arbeten, moms och resor eftersom folk i högre utsträckning stannat hemma. De har lett till att den jättestora polissatsningen som nu är utlovad av regeringen till Skåne inte kommer gå till att lösa våldsbrott, stölder och inbrott utan till att fler poliser ska kunna promenera genom pendlartåg och avgöra vilka personer som skall bli avkastade och överlämnade till Migrationsverket.

Absurt nog är Sveriges gränskontroller riktade mot Danmark. Ett nordiskt fredligt demokratiskt land vars egna medborgare i decennier har fått röra sig fritt över gränsen. Skåne delar historia och regenter med Danmark, och när Öresundsbron byggdes växte Skåne och Själland ihop geografiskt.

Det är inte danskar eller svenskar som skall hållas borta med gränskontrollerna, men det är mellan dessa som gränsen är införd. För att svenska politiker från höger till vänster tyckte att det var lättare att bygga en mur än att prata med sina danska kollegor. Bara Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade emot.

Gränskontrollerna blir för var dag allt mer permanenta, men ingenting har gjorts för att mildra dess effekter. Skånes invånare borde åtminstone vara värda en tillfällig lösning. Ett litet andrum i gränskontrollerna, en månad i taget eller så.

Fakta

Johanna Nylander

är liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

Visa mer...