Johanna Nylander: Tillåt kommersiella surrogatmoderskap

Ledare Artikeln publicerades

Om människor själva beslutar sig för att föda en annan familjs barn bör det vara okej.

Regeringen har utrett surrogatmoderskap och kommit fram till att altruistiska sådana – det vill säga utan att ersättas med pengar utöver mindre kostnader – ska vara förbjudna i Sverige. Det är rimligt, för varför skulle ett barnlängtande par få använda någon annans kropp i nio månader utan att ens behöva ersätta henne?

Tyvärr vill regeringens utredare inte tillåta kommersiella surrogatmödrar heller.

För de som kan och har möjligheten att själva få barn är surrogatmoderskap inte ett vettigt alternativ. Det är krångligt, kräver konstgjord befruktning, ibland en donator och framför allt en annan människa som är villig att föda ett annat pars barn. Det finns etiska svårigheter som vad som händer om surrogatmamman vill göra abort eller behålla barnet själv, om graviditeten går illa eller andra oförutsägbara händelser. En graviditet är riskfylld. I Skåne räknar man att hälften av alla kvinnor skadas under sina förlossningar, och bland de riktigt svåra komplikationerna ligger vår region sämre till än resten av landet.

En svår förlossning kan ge komplikationer för resten av livet, men även om den går bra är de nio månaderna av graviditet sällan en dans på rosor. Spyor, foglossning, viktökning och hormonutbrott är något som kvinnor alltid har fått stå ut med för att i slutändan bli förälder till ett nytt barn. Det är ingenting som skall tas med lätthet, oavsett situation och motiv.

Trots alla risker och komplikationer väljer tusentals människor att bli föräldrar för att de anser det värt det. Långt ifrån alla par kan få egna barn på det vanliga sättet, och för några av dessa har surrogatmödrar varit räddningen. Kvinnor som ställt upp, ofta mot betalning, och burit en annan familjs barn. Denna möjlighet borde vara tillgänglig för fler.

I dag måste par i behov av en surrogatmor vända sig utomlands eftersom det inte är tillåtet i Sverige. Det skapar i sin tur osäkra förhållanden för både barn, surrogat och blivande föräldrar i allt från att kontrollera de ekonomiska förutsättningarna, till att få det avtalade föräldraskapet godkänt enligt lagen.

Bättre vore om surrogatmoderskap kunde tillåtas i Sverige, och att man satte upp ett vettigt och genomtänkt regelverk för det som skyddar alla parter. En sådan regel borde vara att alla surrogatmödrar borde garanteras en ordentlig ersättning, en annan att hon bör ha fött barn förut och vet vad hon ger sig in på, och en tredje att det skall finnas riktiga möjligheter att ändra sig. Med ekonomiska incitament och garantier blir det sociala trycket på närstående altruistiska surrogatmoderskap betydligt lättare, och de reella risker som surrogatmammorna tar erkänns med ett värde. En utredning som tog till fasta på det och visade hur surrogatmoderskap skulle fungera hade lett till fler lyckliga familjer, och det vore välkommet.

Fakta

Johanna Nylander

är liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

Visa mer...