Annons

Låt det svänga om 2021

2020 kan inte ringas ut fort nog för att ersättas av något bättre. Den känslan kan säkert många dela.
Ledare • Publicerad 30 december 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
I
IFoto: Natacha Pisarenko

Glöm inte att coronaåret 2020 faktiskt bjöd på något annat än elände. På rekordkort tid togs ett antal vacciner fram, parallellt i olika delar av världen. Det hade inte inträffat utan internationell forskningssamverkan och teknologiska framsteg.

Förr tog pandemier längre tid på sig för att färdas med människor över världshaven, men när de slog till fick det förödande konsekvenser. Vacciner har så gott som stoppat flera av de värsta sjukdomarna från stor utbredning, mässling blir exempelvis en fara först när tillräckligt många låter bli att vaccinera sig. Men att ta fram nya vacciner så snabbt och med sådan underliggande säkerhet är något exceptionellt också i nutidshistoriskt perspektiv. Bara för tio år sedan hade pandemibekämpningen varit betydligt besvärligare och mer utdragen.

Annons

Även om det kommer att ta tid för alla att bli vaccinerade och även om fördelningen blir ojämn över världen kommer förhoppningsvis hösten 2021 mer handla om att utvärdera coronavirusets framfart och hanteringen av det, än om fortsatta stängningar av stora delar av samhällen.

De långsiktiga ekonomiska verkningarna nationellt och globalt av covid-19 är ännu svårbedömbara. Med ett fåtal undantag har de flesta länder i världen fått se stora ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin och politiska åtgärder avsedda att hindra dess framfart. Enligt Internationella valutfondens, IMF:s, senaste prognos från oktober kommer dock svängen uppåt också att bli stark. Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen gör att allt fler i världen får ta del av välstånd på en rimlig nivå. Befolkningstillväxten är besvärande, men om inte fel religiösa och politiska överhögheter får för mycket makt följer som regel lägre barnafödande med ökat välstånd.

Avgörande för fortsatta förbättringar är att despoter och socialism inte får starkare grepp om människor och ekonomi. Människor och ekonomi växer bäst i frihet. De modiga frihetskämparnas kamp i Belarus, en kamp utan något större stöd mer än i ord från europeiska vänner, får markera att tron på demokratin är utbredd i de breda folklagren. Det är i regel främst från makthavare som hotet mot demokratin kommer, inte från människor som önskar sina friheter, likt befolkningen i Hongkong eller Belarus. 2021 kan förhoppningsvis bli året när Sverige och EU står starkare upp för dem som kämpar just för dessa rättigheter. Att överlåta till Putin att avgöra Belarus öde vore ytterligare ett svek från det demokratiska Europa.

2021 borde också bjuda på en modigare och mognare opposition i Sverige. Regeringsmakten släpptes fram under förevändning av att dess kompetens skulle utgöra ett skydd mot populism och oreda. Regeringen Löfven har inte lyckats leverera på någon av sina egna utpekade punkter, istället har man valt metoden att stryka gamla uppsatta mål och oblygt ersätta dem med nya.

Ska borgerligheten ta en sista chans att utgöra en enhet med seriös agenda och förmåga att styra Sverige är det hög tid, närapå övertid, nu. Det strategiska vägvalet att fokusera på vad andra är och inte är har med all önskvärd tydlighet visat sig vara ett gigantiskt misstag. Särskilt för ett utrotningshotat Liberalerna, men också för den som tror på en seriös mittenhöger som alternativ till socialdemokratins regeringsinnehav. Hoppet ligger i att det i dag finns en mer uttalad borgerlig vilja att se de allvarliga samhällsproblemen, ägna kraft åt dem och berätta för medborgarna hur man avser att bära sig åt för lösa dem – vilket är en förutsättning för att vinna väljarnas förtroende.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons