Annons

Madeleine Brandin: Madeleine Brandin: Bygglovssökandens moster talar ut

Hur uppfattas myndigheters brev till invånarna? Ofta talar man förbi varandra. Mycket kan förbättras i kommunikationen.
Madeleine Brandin
Gästkrönika • Publicerad 3 maj 2021
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bygglovspliktig?
Bygglovspliktig?Foto: / TT

Så satt jag på andra sidan bordet. Jag som varit stadsarkitekt i decennier skulle söka bygglov till en systerson på västkusten. Fackmässigt gjorda ritningar var inskickade. Så kom ett svar på mejl. Räkna inte med att det kan bli bygglov, det ligger för nära gräns till naturområde. Ni kan dra tillbaka ansökan, då tar vi inte ut avgift. Blir det avslag, kommer avgift att tas ut. Mer upplysningar finns på Boverkets hemsida. Läs noga igenom gällande planer runt er fastighet.

Jag sökte vid annat tillfälle bygglov för ett nytt hus i en kulturhistorisk skånsk by. Då skrev bygglovsgranskaren: ”Ni har ritat en pardörr. Där kommer ingen rullstol in. Handfatets placering gör att badrummet inte är tillgängligt. Visa exempel på takpanna, så ska jag avgöra om det är lönt att höra grannar.”

Annons

Allt detta var sant och rätt i sak. Men tonen. Bemötandet. Bygglovshandläggarna granskar flera hundra bygglov varje år, den som söker bygglov gör det en eller några få gånger i livet. Den som söker bygglov har kanske just gjort sitt livs största affär, köpt ett hus. Men det behöver byggas till ett sovrum. Efter att ha ritat, planerat, drömt kan man trött och pressad bli alldeles uppgiven av ett sådant brev.

Hur uppfattar den bygglovssökande det skrivna? Vad står det egentligen? I det ena fallet ovan handlade det om att ta nya fotografier och leta gamla kartor som visade att det gällde en ersättningsbyggnad. I det andra fallet gällde det att flytta handfatet 40 cm. Sökande ville alls inte ha glaserade svarta takpannor utan röda matta lertegel som passade in i den kulturhistoriska miljön. Missuppfattning.

Bygglovsgranskaren har regelverk och lagstiftning att hålla sig till. Samtidigt talar olika lagparagrafer mot varandra. Kulturhistorisk anpassning och tillgänglighet kan ibland vara motstridiga. Brandkrav begränsar hur fönster kan placeras. Vid en sammantagen bedömning, när man jämför helhet och delar, syns om husets proportioner, längd och bredd och takvinkel, fönster och dörrar passar in i omgivningen.

Om bygglovsökanden träffar någon på stadsarkitektkontoret finns många goda råd och nya infallsvinklar att få medan ritningar och plankartor studeras tillsammans.

Det handlar om kommunikation. Yrkesskickligheten är att kunna jämka, att tolka lagarnas intentioner, och ibland till och med göra tolkningar i gråzonen. Brev ska formuleras så budskapet är begripligt för en lekman. I varje myndighetsärende finns en mottagare av kött och blod, människor med drömmar, idéer och något gott för ögonen. Tjänstepersonens ansvar är att sakligt förklara regelverkets innebörd och visa på alternativ, inte att okänsligt grusa förhoppningarna.

Madeleine Brandin

Arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons