Madeleine Brandin: Förverkliga drömmar

Ledare Artikeln publicerades

Vad behövs för att sätta spaden i jorden? Kommunernas översiktsplaner målar visioner, men hur blir de verkliga?

Man hör att byggregler är för krångliga, att det saknas detaljplaner, att det tar för lång tid av få bygglov och att det är för dyrt att bygga. Men att det byggs för lite beror på andra orsaker. De flesta kommuner har redan detaljplanelagda områden, men där det ändå inte byggs. Planer bygger ingenting.

Man talar om amorteringskrav på hushållen (MP), vissa partier vill återinföra fastighetsskatten (V). Ekonomiprofessor Lars Jonung menar att amorteringskrav på bolån är trams. De stigande bostadspriserna och farligt höga belåningen i hushållen är ett Stockholmsfenomen. Samma åsikt framförde Per Tryding, Handelskammaren under Mötesplats Skåne häromveckan. Bostadsbristen har mycket lite att göra med byggande av småhus eller bostadsrättslägenheter.

När man efterlyser fler bostäder menar man (billiga) hyreslägenheter och de har inget att göra med hushållens lånebild. Det har inte heller med byggbolagen att göra, det finns byggare. Det byggs småhus och bostadsrätter, kontor och arenor, det är bara hyreslägenheter som inte byggs.

Det beror på att det är så få som vill förvalta och äga dem. Det är nästan bara de kommunala bostadsbolagen som vill. Man tjänar inga snabba pengar på hyreslägenheter och det är krävande att ha hyresgäster.

Bostadshus som redan är byggda är ofta mer attraktiva för förvaltare. Abitare och Alsingevallen, Heimstaden och HSB har visat seriöst intresse för Trelleborg. Flera centrala kvarter planeras nu också omvandlas och förtätas när Trelleborg nu som sista kommun får pågatåg.

Ystads fördjupade översiktsplan finns utställd på kommunens hemsida. En klickbar karta visar översiktliga flygfoton och ritningar och presenterar hela 27 olika projekt på ett bra och tydligt sätt. Mark- och bostadsförsörjningsprogram finns också som intressant läsning. Översiktplanens strategibilder ska ge goda vibrationer men saknar reeellt innehåll. Bilder av glassätande barn, fiskande gubbar på soliga kajer tecknade ihop och med kända byggnader som vattentorn och färjesilhuetter är snarast vilseledande till skillnad från fotomontage och perspektivritningar.

För att bygga måste man vilja. Mark måste köpas, fastigheter bildas, gator och bebyggelsekvarter skiljas åt. Exploateringskalkyler visar i vilken ordning kostnaderna kommer och vem som betalar och när.

För att planer ska förverkligas och spaden sättas i jorden behövs en engagerad markägare. Det krävs finansiering och det fordras tekniska investeringar i el, vatten och avlopp. Framför allt krävs en stark vilja och uthållighet. Först då kan planerna för drömmen om framtiden förverkligas.

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare bosatt på Söderslätt.

Visa mer...